14:01:24 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-09-12 13:40:00

Marknadens återhämtning har gått trögt vilket hämmar försäljningen. Prognoserna revideras ned men vi på Analysguiden ser potential om man lyckas återfå tillväxten.

Fortsatt långsam återhämtning – ökad osäkerhet
Redsense rapporterade en nettoomsättning om 1,9 MSEK för Q2-22 jämfört med 1,5 MSEK för Q2-21. Även om omsättningen ökat med 30% sett till förra årets Q2 är ökningen i absoluta tal i underkant av våra förväntningar. Bolaget pekar på att lagren hos distributörerna har varit höga vilket resulterat i lägre antal nya order. Detta pekar dock på det underliggande problemet, vilket är att återhämtningen inte går så snabbt som vi trott vilket delvis kan bero på att man förlorat en del av sin kundbas på grund av pandemin. Den fortsatta bristen på sjukvårdspersonal gör att man fortsatt har svårt att kompensera detta bortfall och fortsätta den tillväxtbana man hade under första delen av 2020.

Sjukvårdens kostnadsbesparingar driver hemdialys
Den fortsatta bristen på sjukvårdspersonal driver ytterligare på trenden mot hem-hemodialys där både DaVita och Fresenius vill minska sina kostnader och öka den mindre arbetsintensiva hemdialysen. Argumenten att övervaka sin hemdialys är starka och något vi upprepat många gånger. Det skall dock konstateras att dialysen som sker på klinik fortfarande är klart större vilket gör att ökande säljinsatser där har potential att ge god effekt. Då bolaget har en ny VD i Pontus Nobréus utgår vi från att strategin framåt kommer arbetas igenom noggrant hur Redsense på effektivaste sätt skall återfå sin goda tillväxt man hade innan pandemin. Något som bör ligga högt upp på bordet är också bolagets finansiering som blir alltmer aktuell som en konsekvens av det fortsatt utdragna försäljningstappet. Bolaget har idag en likviditetsposition uppgående till 16 MSEK och med dagens omsättningsnivå förbrukar man ca 3–4 MSEK per kvartal. Vår bedömning är att bolaget genomför en strategisk genomgång och därefter tar in kapital genom en riktad emission senast första delen av Q2-23.

Mycket jobb återstår men stor potential på sikt
Redsense fortsätter brottas med försäljningsåterhämtning som skall ta bolaget tillbaka till svarta siffror vilket leder till nedrevideringar av våra prognoser för 2022 från 17 MSEK till 11 MSEK och för 2023 från 35 MSEK till 25 MSEK. Vi ser stor uppsida för bolaget om man lyckas återfå den goda tillväxten då man fortfarande har en mycket liten marknadsandel men i det korta perspektivet har osäkerheten ökat då vi bedömer att en kapitalförstärkning är nödvändig för att på allvar kapitalisera produkten då återhämtningen efter pandemin uteblivit.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-redsense-medical-osakerheten-bestar