22:33:07 Europe / Stockholm
2022-05-19 13:55:00

Swedish Stirling har färdigställt produktionslinjen i Sibbhult och projektfinansiering för PWR BLOK i Sydafrika är godkänd. Första BLOK leverans förväntas under året.

Fokus på Sydafrika – leverans av sex PWR BLOK innan årsskiftet
Swedish Stirling har under första kvartalet framgångsrikt färdigställt sin produktionslinje man påbörjade i slutet av 2021 i Sibbhult, vilket ökar kapaciteten och tillförlitligheten i produktionen. Bolaget lämnar också en tydligare leveransprognos i samband med detta. Man avser producera och leverera minst sex PWR BLOK till Lion Smelter i Sydafrika. Man kommer därefter successivt att öka produktionen.

Godkänd finansiering med bank
Värt att åter nämna är att Swedish Stirling under första kvartalet säkrade upp projektfinansering för PWR BLOK i Sydafrika via The Industrial Development Corporation of Africa (”IDC”). Innebörden är att man fått sin produkt analyserad och godkänd för lånefinansiering och därmed ökar bolagets möjligheter att finansiera sin expansion på bästa sätt. Finansieringen uppgår till ca 96 MSEK för installation av bolagets första större kommersiella projekt med PWR BLOK hos Lion Smelter i Sydafrika.

Planerna fortgår också med att utge preferensaktier till ett värde av 130 MSEK vilket gör att man kan finansiera produktionen av PWR BLOK i Sydafrika och Europa på upp till 40 MW inklusive de 10 MW som redan är avtalade med Glencore. Bolaget har under kvartalet även fått bekräftat att man erhåller utsläppsrätter motsvarande de 80 000 ton CO2/år installationen hos Lion Smelter genererar samt indikationer på att de går att registrera hos FN:s organ FCCC. Detta skulle då erhålla ett konkret värde antingen i form av att de säljs vidare alternativt inkluderas och cancelleras som en del i preferensaktien. Investerarna kan då klimatkompensera sig genom en investering i preferensaktien och bolaget erhåller därmed en mer förmånlig finansiering.

Sänker värderingsspann på grund av ökad riskpremie
Vi behåller våra prognoser då bolaget håller sin tidsplan men kommer justera ned det långsiktiga värdet på grund av ökat avkastningskrav som en konsekvens av ökade räntor. På 12–18 månaders sikt bedömer vi värdet till 18–20 kr (28-30 kr) per aktie.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-swedish-stirling-forsta-blok-levereras-innan-arsskiftet