22:20:57 Europe / Stockholm
2022-05-24 14:40:00

Umida Group redovisade god tillväxt under årets första kvartal men samtidigt ökade kostnader. Vi justerar ned våra prognoser efter kvartalet men upprepar vår positiva syn till aktien.

Första kvartalet alltid det svagaste
Nettoomsättningen under första kvartalet ökade med 14 procent. Samtidigt ökade rörelsens kostnader med 3 miljoner kronor jämfört med första kvartalet 2021, till 14,8 miljoner kronor. Bolagets kommentarer är att resultatet ligger över budget, med hänvisning att första kvartalet alltid är det svagaste. Bolaget uppger högre distributionskostnader, högre kostnader för insatsvaror och lanseringskostnader för KISS-produkter i USA som orsaker till det negativa resultatet. Bolaget nämner även att produktmixen under första kvartalet påverkade bruttomarginalen något negativt, jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Rörelseresultatet minskade med knappt 2 miljoner kronor under första kvartalet – att jämföras med ett svagt positivt resultat på 85 000 kronor under motsvarande kvartal i fjol.

Nedjusteringar i våra prognoser
Med ett lägre utfall i rörelseresultat under första kvartalet och vår bedömning att den förväntade kostnadsmassan kommer att ligga högre under det kommande kvartalet, sänker vi våra förväntningar för innevarande år liksom de två efterföljande åren (2023p och 2024p). Även om vi räknar med ett bättre resultat för 2022 jämfört med 2021 väljer vi att justera ner våra försäljningsestimat för 2022 med cirka 12 procent och förväntat nettoresultat med 17 procent. För 2023 justerar vi ned motsvarande estimat med 17 procent respektive 17 procent och för 2024 med 17 procent respektive 17 procent.

Situationen i Sverige och vår omvärld har drastiskt förändrats på bara några månader. Både företag och privatpersoner möter nu historiskt hög inflation, stigande räntor och en allmän osäkerhet om framtiden. Det finns dock varor som ändå konsumeras i högre omfattning än andra varor under krisperioder – bland annat alkoholprodukter. Detta är också något som statistik från Systembolaget visat på under pandemin för åren 2020 och 2021, något som vi redovisat i initieringsanalysen tidigare i år. Tobaksvaror och lyxkonsumtion är andra områden som sällan påverkas negativt i kriser.

Fortsatt positivt momentum i Umida
Vår riktkurs bygger på den tillväxtresa vi ser i Umida varvid dagens multiplar gällande p/s-tal (aktiekurs i relation till omsättning per aktie) ger en bättre bild av potentialen i bolaget. Som en konsekvens av våra nedjusterade resultatestimat på i genomsnitt 17 procent under prognosperioden justerar vi ner vår riktkurs med motsvarande. Vår riktkurs på ett års sikt blir då 9 kronor mot tidigare 11 kronor. Väljer vi att titta på det så kallade PEG-talet (P/e-tal dividerat med vinsttillväxt) för 2022p får vi ett värde på 0,4 för 2022p samt 0,1 för 2023p. Ett värde under 1 skulle indikera att bolaget är lågt värderat.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-umida-group-fortsatt-tvasiffrig-tillvaxt-men-hogre-kostnader