22:51:19 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-11-21 13:20:00

Analysguidens förväntningar om ett positivt resultat grusades och kvartalets resultat kom in under förväntningarna. Trots en viss återhämtning under 2024 justeras vinstprognoserna ned och motiverat värde sätts vid 2,5 kronor.

Tredje kvartalets resultat under förväntningarna
Våra förväntningar om en positiv vändning i resultatet redan i tredje kvartalet grusades dessvärre, vilket drar ner våra förväntningar för innevarande och kommande år. Intäktsmässigt redovisades en tillväxt i tredje kvartalet endast några få miljoner från våra estimat – men resultatmässigt hade vi förväntat oss en dryg miljon i vinst – att jämföras med det redovisade nettoresultatet på minus 2,5 miljoner kronor. En av orsakerna till det negativa utfallet var den svaga bruttovinsten i tredje kvartalet, där marginalen uppgick till drygt 21 procent – att jämföras med motsvarande marginal på 27 procent under fjolårets tredje kvartal.

Såsom i andra kvartalet är det de egna varumärkena (Umida Brands) som utgör dragloket under tredje kvartalet medan Brands For Fans tappar mark. De positiva effekterna från KISS världsomfattande turné under tredje kvartalet gav inte det bidrag som förväntats och vi känner tveksamhet huruvida produktsatsningen kommer att ge den avkastning ledningen tänkt sig. Umida Partners är fortsatt bolagets minsta affärsområde där fortsatt stark konkurrens i samband med Systembolagets upphandlingar ännu inte gett några nya framgångar. 

Sänkta förväntningar
Att omvärldsfaktorer påverkat Umida mer negativt än förväntat under både 2022 och 2023 råder det ingen tvekan om, vilket naturligtvis också drabbat många andra bolag inom sektorn. Den makroekonomiska verkligheten under 2023, med hög inflation och höjda räntor, har tvingat hushållen att hålla hårt i plånboken. Trots avtagande inflationstakt och ett möjligt slut för räntehöjningar väntas 2024 bli ännu ett tufft år för flertalet hushåll där bland annat vart femte hushåll väntas omsätta sina fasta bolån, vilket i sin tur väntas pressa hushållen ytterligare. Som en konsekvens av ett svagare utfall i tredje kvartalet sänker vi våra förväntningar på Umida för prognosåren 2023-2025. 

Svagare avslutning på 2023 än tidigare förväntat
Omvärldsfaktorer synes för tillfället påverka bolaget mer negativ resultatmässigt än vad vi räknat med. Även om vi räknar med en återhämtning och bättre balans i produktmixen 2024 ser vi inte att bolaget kommer att generera någon vinst innevarande eller nästkommande år. Tidigare räknade vi med att 2023 skulle bli ett neutralt år men prognosticerar nu förlust och sänker samtidigt våra estimat för de kommande två åren. Som en konsekvens av aktuella nedjusteringar i våra estimat justerar vi ner vår riktkurs på ett års sikt till 2,50 kronor (4).

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format under bifogade filer: