11:05:06 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Prenumeration

2024-07-10 14:30:00

Inför rapporten för det andra kvartalet som presenteras på fredag räknar Analysguiden med en tillväxt runt nollstrecket och en rörelsemarginal som faller mot 5,0%. Motiverat värde på 54 kronor upprepas.

Tillväxt runt nollan & marginalen faller tillbaka
Inför det andra kvartalet 2024 räknar Analysguiden med ett något svagare kvartal främst på grund av lägre rörliga volymer inte minst på den danska marknaden. Omsättningen på koncernnivå förväntas uppgå till 3 162 mkr, motsvarande en tillväxt runt nollstrecket. Kvartalet blir det sista där det stora Ericsson-kontraktet fullt ut återfinns i jämförelsesiffrorna. Rörelsemarginalen förväntas backa till 5,0% (5,1%), främst på grund av ökade centrala kostnader. Det är i linje med ledingens ambition att centralisera och strömlinjeforma administrativa kostnader.

Norge & Danmark drar åt olika håll
På regionnivå utmärker sig Norge på tillväxtsidan (+6%) som uppvisat en rad starka kvartal efter att motvindar såsom underhållsstopp inom ojle- och gasindustrin samt förlusten av kontraktet med Equinors kontorsiter hägrat. Nystartade kontrakt bland annat med Studentsamskipnaden i Oslo och IKEA förväntas driva tillväxt framgent. Den danska marknaden går i motsatt riktning. Den tidigare volymtillväxten sprunget från det stora kontraktet med Bygnadsstyrelsen har ebbat ut och tillsammans med en återhållsam offentlig sektor uppskattas tillväxten på den danska marknaden landa runt -4%. I Finland och framför allt Sverige räknar vi med nolltillväxt och bibehållen marginal. Nya kontrakt och förvärv kompenserar som bekant för det förlorade kontraktet med Ericsson.

Attraktiv direktavkastning över 6 procent
Coor-aktien har inte rört sig nämnvärt sedan vår senaste analys. Men investerare har erhållit en utdelning på 2,4 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning på 5% (ytterligare 0,6 kronor avskiljes till hösten). Vid en kurs på 47 kronor summeras direktavkastningen till attraktiva 6,4%. Och med en låg operationell risk, följt av vunna omförhandlingar, är den goda direktavkastningen numera huvudspåret i vår investeringstes. Värderingen är inte heller särskilt utmanande. På våra estimat handlas aktien till 11x nästa års förväntade resultat. Det är lägre än den historiska värderingen omkring 14x framåtblickande årsvinst. Det är tydligt att marknaden diskonterar in en högre riskpremie. För en utdelningsfokuserad investerare kan Coor-aktien framstå som ett attraktivt alternativ. Inför rapporten lämnar vi vårt motiverade värde vid 54 kr, motsvarande en värdering på 12x nästa års förväntade vinst.

Q2-rapporten redovisas fredag den 12 juli kl. 07.30. Ledningen håller en webbsänd kvartalspresentation kl. 10.00.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format under bifogade filer.