00:16:44 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Prenumeration

2024-02-05 09:15:00

Inför rapporten för det fjärde kvartalet förväntar sig Analysguiden tillväxt inom samtliga marknader men att lönsamheten haltar något som följd av ett åtgärdsprogram. Vi upprepar vårt motiverade värde vid 50 kronor.

Tillväxt inom samtliga marknader
Analysguiden förväntar sig att nettoomsättningen på koncernnivå landar vid 3 227 mkr (3 088) i Q4, vilket markerar en tillväxt på 4,5% i årstakt. Vi förväntar oss tillväxt inom samtliga marknaden men där Sverige haltar lite med 2,6% tillväxt. I Danmark förväntas tillväxttakten mattas av något efter en stark tillväxtperiod från det stora kontraktet med Byggnadsstyrelsen. Den tredje och sista upphandlingen med Byggnadsstyrelsen, värderad till ca. 450 mkr per år, gick under hösten förlorad mot den danska konkurrenten ISS. Den andra upphandlingen som tillföll Coor ligger nu fullt ut i jämförelsetalen och vi ser framför att bolaget kan lyfta lönsamheten på den danska marknaden. En del i det är att även vara stringent i sin prissättning. Det är viktig för att Coor ska leverera på lönsamhetsmålet om 5,5% justerad ebitamarginal.

Åtgärdsprogram håller nere vinsten i kvartalet
På lönsamhetsfronten förväntar vi oss fortsatt press. För koncernen räknar vi med ett justerat ebitaresultat 154 mkr, motsvarande en marginal på 4,8% (5,4). I oktober förra året aviserade ledningen ett åtgärdsprogram för att lyfta lönsamheten mot ovan nämnda målsättning. Fullt implementerat beräknas åtgärdsprogrammet ge besparingar på 100 mkr årligen, med initiala kostnader på 40 mkr. Merparten av de initiala kostnaderna kommer tas i Q4. Analysguiden uppskattar att resultatet kommer belastas med 25–30 mkr. Kostnaderna kommer dock att beskrivas som jämförelsestörande, varför det justerade ebitaresultatet inte påverkas.

Aktien tillbaka efter rapporttapp men har mer att ge
Sedan ett, i våra ögon, överdrivet kursfall vid senaste rapporten har aktien återhämtat sig. Inför rapporten handlas aktien runt 43 kronor, motsvarande en värdering strax under 11x nästa års förväntade justerade resultat. Det är fortfarande en bit under den historiska genomsnittsvärderingen på 14x. Analysguiden tror att aktien har mer att ge. Särskilt om man, som vi, räknar med att vinsterna börjar bottna ur och att vinsttillväxt ligger i korten. Tre anledningar gör att Analysguiden räknar med vinsttillväxt under 2024. 1) Vi uppfattar IFM-marknaden som något avvaktande men att den över lag mår hyfsat bra med en del mellanstora kontrakt att buda på. Det syns inte minst i avtalen som ingicks med jättekonsulten Sweco och Swedbank dessförinnan. 2) Med kostnadsbesparingarna som genomförts i Danmark och åtgärdsprogrammet som lanserats i Sverige tror vi att Coor kommer höja lönsamheten och närma sig sitt finansiella mål. 3) Blickar vi fram över 2024 blir jämförelsetalen betydligt enklare. Inför rapporten lämnar vi vårt motiverade värde vid 50 kr, motsvarande en värdering på 12x innevarande års förväntade vinst.

Q4-rapporten redovisas torsdag 8 februari kl. 07.30. Ledningen håller en webbsänd kvartalspresentation kl. 10.00.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format under bifogade filer: