17:10:07 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-03-22 10:10:00

Analysguiden inleder bevakning på det havsbaserade vindkraftbolaget Hexicon. Vars marknad förväntas bli en av lösningarna på energiomställningen.

Marknaden för flytande vindkraft tar fart
Havsbaserad vindkraft förväntas bli en av lösningarna på energiomställningen, både flytande och den idag mer vanligt förekommande bottenmonterade vindkraften. Marknaden för flytande vindkraft spås fördubblas årligen de kommande 20 åren. Några exempel på att det nu tar fart är att stora oljebolag och andra kapitalstarka aktörer investerar i Europa, Asien och USA. En auktion avseende rättigheter i Skottland inbringade nyligen 5 miljarder kronor enbart för vattenområden för flytande vindkraft. I Sverige har regeringen gett Svenska Kraftnät i uppdrag att möjliggöra anslutning till havsbaserad vindkraft och vill både utöka möjliga områden samt snabba på tillståndsprocesser.

Stora projekt och tekniken TwinWind
Hexicon har en väldiversifierad portfölj av projekt för flytande vindkraft i olika faser och geografier. När projekten mognar så stiger värdet. Hexicon driver värdeutvecklingen i partnerskap med stora aktörer som Shell och Copenhagen Infrastructure Partners samt lokala aktörer. Projektet Munmu Baram i Sydkorea har kommit längst och Hexicons andel lär vara värd 500-750 Mkr 2024.

Bolagets patenterade teknik ”TwinWind” skiljer sig från etablerade lösningar som har en turbin. TwinWind är en plattform som har två turbiner och roterar baserat på vindriktningen. Hexicons lösning ökar energikapaciteten för en given vattenyta. Samtidigt reduceras antalet plattformar och kablage vilket reducerar kostnader. Det första fullskaliga demonstrationsprojektet förväntas stå klart i slutet av nästa år.

Hexicons två strategiska ben förstärker varandra affärsmässigt. Bolaget blir mer relevant som projektpartner tack vare den tekniska lösning som utvecklas. Samtidigt ökar sannolikheten att lyckas med kommersialisering av tekniken när nätverk och tillgång till projekt redan finns på plats. De tidiga projektintäkter som kan förväntas 2022 – 2024 minskar behovet av externt kapital. 

Enbart projektdelen försvarar värderingen
Den svaga kursutvecklingen har gjort att enbart projektdelen motiverar dagens börsvärde även med relativt försiktiga antaganden. Såväl potential som risk är hög. Liksom för de flesta liknande bolag bygger en uthållig uppgång på att börsklimatet blir rimligt positivt för denna typ av aktier. Riktkurs: 3,54 kr.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/initieringsanalys-hexicon-stor-potential-inom-havsbaserad-vindkraft