01:24:33 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-02-18 09:40:00

Framtiden sårvård med stor marknad är på väg till kommersialiseringsfas

Fungerande teknologi appliceras i ny produkt
Odinwell har en patenterad teknologi för tillverkning av smarta förband som ger läkare och sjuksköterskor information om sårets status under förbandet. Idag har uppemot två miljoner européer kroniska sår, som både innebär stort lidande för patienterna och höga kostnader för samhället. Idag är det ett subjektivt om man skall byta plåster/bandage vilket kan leda till att man riskerar att riva upp oläkta sår vilket får en negativ påverkan på läkningen. Odinwells teknologi kommer att kunna mäta, optiskt, sårvätskor, blod och andra biomarkörer direkt i bandaget och på så sätt kunna få en god indikation på hur läkningen fortgår. Den kontinuerliga övervakningen och mätningen av såret ger möjligheter till rätt behandling vid rätt tidpunkt.

Stor marknad
Marknaden man adresserar är stor och växande, uppskattningsvis värderas hela sårvårdsmarknaden till ca USD 20 miljarder och växer nästan 7% per år. Den avancerade sårvården som Odinwell kommer att adressera beräknas växa något snabbare än så och pekas ut från många som ett område som röner mycket stort intresse tack vare de besparingar man som samhälle kan göra och samtidigt förbättra patienternas hälsa och minska lidande. 

På väg till kommersialiseringsfas
Under föregående år lyckades bolaget presentera en fungerande prototyp i labbmiljö där man upprepade gånger mätt temperatur. Under 2022 fortsätter man valideringen av produkterna där man skall prova lösningen i plåster och bandage. Parallellt med detta avser man inleda valideringsstudier tillsammans med sårvårdsbolag för att visa produkten både dess funktionalitet och applicerbarhet i tillverkningsprocessen. Med lyckade resultat i ryggen avser Odinwell att lansera produkterna under senare delen av 2023 tillsammans med globala sårvårdsbolag och bygga upp produktionskapacitet för att tillverka större volymer sensorer. Bolaget har idag en kassa på ca SEK 35m vilket vi anser kommer att räcka till en första lansering av en kommersiell produkt. Tack vare bolagets patentportfölj är chanserna goda att uppnå höga bruttomarginaler och med en stor applicerbar marknad brukar marknaden sätta höga multiplar på liknande bolag. Bolag inom medicinsk utrustning handlas inte sällan på PS-tal över 15–20 vilket innebär att uppsidan från dagens nivå är mycket god om bolaget lyckas med sina föresatser att komma ut med en kommersiell produkt under de kommande åren. Risknivån i ett utvecklingsbolag innan försäljningen kommit i gång är samtidigt mycket hög.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analysguiden-analys-odinwell-framtidens-sarvard-med-stor-potential