20:08:10 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-02-01 10:00:00

Analysguiden inleder bevakning av forskningsbolaget Stayble Therapeutics. Bolaget har finansiering att slutföra den pågående fas 2b-studien med STA363 som adresserar en mångmiljardmarknad.

STA363 behandlar de bakomliggande orsakerna
Degenerativ disksjukdom är en handikappande sjukdom för patienten och medför stora kostnader för samhället. Steloperation eller proteskirurgi är idag de enda alternativen för de 70% av patienter som inte svarar på smärtstillande läkemedel och sjukgymnastik. Stayble Therapeutics utvecklar STA363, som består av den välkända substansen mjölksyra i kombination med kontrastmedel. STA363 injiceras i diskkärnan vilket gör att det sker en bindvävsomvandling i disken. Detta stabiliserar disken och motverkar läckage av inflammatoriska substanser. Man kan därmed permanent åstadkomma en påtaglig minskning av patientens smärta. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Studieresultat från den pågående fas 2b-studien väntas 2023, och vid fortsatt framgångsrik utveckling kan man nå marknaden 2028.

Stor marknad utan bra behandlingsalternativ
Den smärta som degenerativ disksjukdom ger upphov till kommer från läckage från disken och instabilitet. Underliggande orsaker för tillståndet är bl.a. ryggradens åldrande, samt livsstils- och genetiska faktorer. Varje år diagnosticeras många patienter med degenerativ disksjukdom, och den globala incidensen uppskattas till 5,5%. Enbart i USA, Japan och de fem största länderna i EU lider ca 57 miljoner patienter av smärta orsakad av degenerativ disksjukdom. Av dessa uppskattas ca 20% vara kroniska, och av dessa skulle 30% kunna behandlas med STA363. Det ger en adresserbar marknad på 3,5 miljoner patienter i dessa regioner.

Motiverat värde 16 kr i vårt basscenario
I vårt basscenario antar vi 350 000 behandlingar med STA363 fem år efter lansering 2028, vilket kan ge en toppförsäljningen för STA363 på 5 mdkr. Baserat på tillgänglig statistik sätter vi i vår modell sannolikheten för lyckad lansering till 21%. Vi inleder bevakning av Stayble Therapeutics med en riktkurs på 16 kr. I ett mer försiktigt bear-scenario landar vi i ett motiverat värde på 4 kr, och i ett mer optimistiskt bull-scenario på 32 kr.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/initieringsanalys-stayble-therapeutics-unik-behandling-diskrelaterad-ryggsmarta