23:17:51 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-09-05 09:48:00

Abelco har bevisat att investeringsstrategin, tillika inriktning, skapar aktieägarvärde och sedan sammanslagningen med Fatfish Global Ventures under Q4-19 har portföljens värde ökat med över 128 %. Med fokus på investeringar inom branscher som Fintech, E-handel och E-sport/Gaming är Abelco exponerade mot marknader i hög tillväxt, där portföljinnehav som bl.a. iCandy, RightBridge, och Asean Fintech Group driver Abelcos värdering. Utifrån en Sum of the Parts-värdering (SOTP) av samtliga portföljbolagen motiveras ett substansvärde om 427 MSEK och efter tillägg av en konservativ substansrabatt om 25 % för Abelco som helhet har ett justerat substansvärde om 320 MSEK kunnat härledas, vilket motsvarar ett potentiellt värde om 0,18 kr per aktie i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Abelco Investment Group. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.