08:20:41 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-03-02 09:06:00

Med helåret 2022 presenterat står det klart att CyberGene levererade en stark omsättningstillväxt om 33 %, varav under Q4-22 hela 74 % Y-Y, bidraget av en fortsatt global expansion och tecknade distributionsavtal. Samtidigt estimerar Analyst Group att distributionsavtal tecknade under år 2022 ännu inte givit utslag i termer av faktiska orders och omsättning, varför dotterbolaget står inför ett spännande år 2023. Gällande Techtum var år 2022 ett något svagare år, däremot står dotterbolaget nu redo för fortsatt expansion i Norden och väntas fortsätta generera stabila kassaflöden till koncernen framgent. Baserat på en sum-of-the-parts-värdering erhålls ett motiverat värde per aktie om 1,4 (1,3) kr i ett Base scenario för AlphaHelix.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på AlphaHelix Molecular Diagnostics. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.