12:45:31 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-06-09 08:45:00

Carbiotix AB (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) närmar sig marknadsgodkännande i USA, investerar för att skala upp sin produktionskapacitet ytterligare, har påbörjat en klinisk studie samt nyligen fyllt på kassan genom en företrädesemission. Detta är bara några av de många händelser som Bolaget kommunicerat de senaste månaderna och det är inget tvivel om att aktivitetsnivån är hög. Vi anser att Carbiotix fortsatt är på rätt spår, varför vi väljer att behålla vårt tidigare värderingsintervall. En justering görs dock i termer av värde per aktie, till följd av tidigare genomförd emission. Med hänsyn till detta ser vi ett värde per aktie om 17 kr i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Carbiotix. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.