01:14:06 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-09-12 11:52:00

År 2022 har till stor del präglats av låg riskvilja och ett återhållsamt klimat för kapitalanskaffningar, varför EPTI under Q2-22 har vidtagit försiktighetsåtgärder genom att justera ned värderingar i onoterade innehav som bedöms ha en ökad risk för lägre värderingar. I ett osäkert marknadsläge, där flera snabbväxande och olönsamma bolag upplever svårigheter att anskaffa kapital, ser Analyst Group det som extra fördelaktigt för portföljbolagen att ingå i EPTI:s ekosystem, genom att ta del av operativt stöd och ett brett nätverk av kapitalstarka investerare, för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Genom en Sum of the Parts (SOTP)-värdering av nuvarande portföljbolag, i kombination med tillämpad substansrabatt samt investeringsbart kapital, härleds ett motiverat värde per aktie om 5,1 kr i ett Base scenario för EPTI.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på EPTI. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.