00:15:26 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-09-05 11:20:00

Gold Town Games AB (”Gold Town Games” eller ”Bolaget”) följer sin utstakade plan där fler spel på fler marknader ger förutsättningar för ett växande användarantal och intäktsbas. Med hänsyn till att Gold Town Games kassa och kundfordringar vid utgången av juni uppgick till ca 11 MSEK respektive 8 MSEK, ser vi att Bolaget har tillräckligt kapital för att färdigställa och lansera samtliga speltitlar som finns i nuvarande pipeline. Utifrån den nyligen presenterade Q2-rapporten, vårt estimat om en nettoomsättning om ca 39 MSEK för helåret 2023, en applicerade P/S-multipel om 5x samt en diskonteringsränta om 10 %, upprepar vi vårt motiverade nuvärde per aktie om 3,9 kr (3,9) i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Gold Town Games. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.