23:25:54 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-09-09 10:50:00

Med Q2-rapporten presenterad ser vi tydliga tecken på att JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) lägger pusselbitarna på plats för att öka försäljningen, dels genom ett partneravtal med Gartner Group, med syfte att utöka försäljningskanalerna, dels genom en påfylld kassa via genomförd företrädesemission, vilket möjliggör exekvering på expansionsplaner. Givet Bolagets senaste förvärv, estimerad kundtillväxt, applicerade prisnivåer, samt ny Go-to-market-strategi, estimeras försäljningstillväxten ta fart från år 2023, för att då uppgå till ca 10,3 MSEK. Baserat på en målmultipel om P/S 2,3x på 2023 års försäljning, och en diskonteringsränta om 12 %, erhålls i ett Base scenario ett potentiellt nuvärde per aktie om 1,6 kr (4,9).

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på JS Security. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.