23:16:18 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-09-08 10:27:00

Learning 2 Sleep L2S AB (”Learning to Sleep” eller ”Bolaget”) har under H1-22 visat en större rörelseförlust än Analyst Groups estimat till följd av ett lägre patientinflöde än väntat, hänförligt till bl.a. en höjning av patientavgiften i region Stockholm. Under kvartalet har en rapport från Karolinska Institutet publicerats vilken visade att 90 % av deltagarna i studien hade minskade sömnbesvär efter att ha genomgått Learning to Sleeps behandling, vilket återigen påvisar att behandlingen tillgodoser patienternas behov. Fortsättningsvis under år 2022 kommer fokus ligga på att öka patientinflödet samt minska kostnaderna med hjälp av implementerat sparprogram. Analyst Group estimerar att Learning to Sleep når en omsättning om ca 6,6 MSEK år 2023, vilket utifrån en diskonteringsränta om 12 %, samt en tillämpad P/S-multipel om 2,0x, resulterar i ett potentiellt värde per aktie om 0,8 kr i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Learning to Sleep. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.