23:14:38 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-08-31 10:06:00

Det är tydligt att Qlosr närmar våra estimat för innevarande år efter att böckerna för första halvåret 2022 har stängts. Under H1-22 har den finansiella ställningen stärkts, där Bolaget har genererat fria kassaflöden om 39 MSEK, vilket öppnar upp för fler förvärv framöver. Genom ytterligare förvärv kan Qlosr komma åt nya kundbaser i vilka Bolaget kan fortsätta att exekvera på uttalad tillväxt-på-tillväxt-strategi och därmed säkerställa en såväl stark som uthållig tillväxt framgent. Med en applicerad målmultipel om EV/EBITDA 18x på 2022 års estimerade EBITDA om 35,1 MSEK, motiveras ett värde per aktie om 10,8 kr i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Qlosr Group. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.