01:00:15 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-09-01 10:38:00

Frånvaron av nya spellanseringar under H1-22 har resulterat i en successivt minskad omsättning sedan rekordkvartalet i Q4-21, vilket har medfört en stor effekt på EBITDA-resultatet. SLG har dock fått flertalet operativa pusselbitar på plats och en högre utvecklingstakt väntas kommande kvartal givet stärkt humankapital, vilket Analyst Group estimerar resulterar i ett nytt spelsläpp under H2-22, och således understödja en starkare såväl tillväxt som lönsamhet. För år 2022 estimeras ett justerat EBITDA-resultat om 27,8 MSEK år 2022 och med en tillämpad forward EV/EBITDA-multipel om 6,6x, härleds ett potentiellt värde per aktie om 0,027 kr i Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Safe Lane Gaming. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.