16:02:56 Europe / Stockholm

Prenumeration

2024-03-04 08:30:00

Även om tillväxten avtog under sista kvartalet 2023 ser vi att Syncro Group (alt. ”Koncernen”) har tagit ytterligare ett kliv upp på stegen mot en mer uthållig lönsamhet. Kostnads-besparingarna har gett effekt och vi räknar med att Koncernen kommer att fortsätta minska sin kostnadsmassa även under 2024, bl.a. genom mer yteffektiva lokaler såväl som att företrädesemissionen ska lätta balansräkningen och därmed minska Syncro Groups räntekostnader, vilka uppgick till 3,6 MSEK under helåret 2023. Givet att den operativa utvecklingen kan fortsätta på samma vis även under 2024 ser vi att det finns utrymme för en uppvärdering av Syncro Group. Utifrån vår senast aktuella helårsprognoser för 2024-2025 och en applicerad P/S-multipel om 1x, samt med hänsyn till emissionen, härleder vi ett värde per aktie om 0,26 kr i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Syncro Group. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa aktieanalysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.