22:57:24 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-08-30 12:49:00

Zoomability har som ett resultat av intensifierade marknadsföringssatsningar och ett mer gynnsamt marknadsklimat kunnat stärka försäljningen under första halvåret av 2022. Ett breddat distributionsnätverk, potentiellt godkännande av rullstolsdirektivet samt att såväl gjorda som framtida marknadsaktiviteter fortsätter att bära frukt, är några av de triggers som väntas bidra till att Zoomability kan fortsätta stärka omsättningen under H2-22. Utifrån 2022 års estimerade försäljning om 7,6 MSEK, och med en tillämpad EV/S-multipel, härleds ett potentiellt nuvärde per aktie om 5,7 kr i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Zoomability. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.