00:07:05 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-08-29 15:52:00

Abelco publicerade den 29 augusti 2022 bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2022.

Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Vid utgången av Q2-22 uppgick portföljvärdet till 391 MSEK, en ökning med ca 23 MSEK, eller 6 %, jämfört med portföljvärdet vid ingången av år 2022.
  • Resultatet uppgick till -74,8 MSEK – förklarat av nedgångar i de listade innehaven
  • Rightbridge har fått klartecken från Nasdaq – medför en mer likvid portfölj i Abelco
  • iCandy redovisar rekordintäkter – omsättningen under H1-22 uppgick till ca 12,7 MAUD

Läs Analyst Groups rapportkommentar här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Abelco Investment Group. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.