00:49:17 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-09-28 13:32:00

AcuCort tillkännagav den 28:e september att bolaget har erhållit godkännande av den norska läkemedelsmyndigheten Statens Legemiddelsverk för bolagets läkemedel under namnet Zeqmelit, samt att bolaget fått positiva resultat från den enkätstudie om allergibehandling som genomförts, vilket kommer att ingå som underlag till subventionsansökan.

Läs Analyst Groups kommentar här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på AcuCort. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.