00:40:05 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-09-23 15:41:00

Maven Wireless har på det senaste kommunicerat fem nya orders, i Polen, Nederländerna, Turkiet, Filipinerna och Österrike, motsvarande ett totalt ordervärde om ca 46 MSEK. Genom Mavens senaste orders har bolaget redan uppnått rekordnivåer avseende både försäljning och orderingång, där ackumulerad orderingång uppgår till totalt 149 MSEK endast under år 2022.

”Under Q2-22 levererade Maven en substantiell tillväxt och av allt att döma fortsätter bolaget att uppvisa ett starkt momentum. Givet att orderingången fortsätter att öka, samt att bolaget kan upprätthålla den starka leveransförmågan vi fick se under föregående kvartal, anser vi att Maven har goda möjligheter att uppnå vår omsättningsprognos om 133 MSEK för helåret 2022”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Läs Analyst Groups analytikerkommentar här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Maven Wireless. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.