06:28:45 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-03-01 15:30:00

Analyst Group har intervjuat Mikael Havsjö, VD på AlphaHelix, i samband med bolagets Q4-rapport. I intervjun berättar Mikael bland annat om var bolaget står idag, vägen framåt samt varför bolaget är en god investering idag.

Se intervjun här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group 

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av intervju med AlphaHelix Molecular Diagnostics. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa intervjun. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.