01:26:48 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-06 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-17 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-18 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-23 X-dag ordinarie utdelning ANNX 0.00 SEK
2024-05-02 Årsstämma 2024
2024-04-12 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-18 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-03 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-24 X-dag ordinarie utdelning ANNX 0.00 SEK
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-25 X-dag ordinarie utdelning ANNX 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-02-03 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-08 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 X-dag ordinarie utdelning ANNX 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 X-dag ordinarie utdelning ANNX 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 X-dag ordinarie utdelning ANNX 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-02 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning ANNX 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Extra Bolagsstämma 2018
2018-01-31 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-02 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Årsstämma 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Annexin Pharmaceuticals är ett bioteknikbolag med utveckling inom Annexin A5-området. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen, men även för cancer. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling och produktion av Annexin A5. Bolaget grundades 2014 och är baserat i Stockholm.
2024-05-23 15:00:00

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) meddelar att det är 10 år sedan bolaget grundades med målet att utveckla Annexin A5 till ett läkemedel. En av de tidigaste investerarna var Mikael Lönn som redan 2016 gick in som betydande ägare och som idag är den största ägaren i bolaget. Vid årsstämman i maj 2024 valdes Mikael Lönn in som ny ordinarie styrelseledamot i Annexin Pharmaceuticals.

2014 bildades Annexin Pharmaceuticals AB och Annexin A5-projektet, grunden till läkemedelskandidaten ANXV, förvärvades från Medirista AB som ägdes av Dr. Anna Frostegård och Professor Johan Frostegård. Annexin Pharmaceuticals noterades på Nasdaq First North Growth Market år 2017 och är idag ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området med fokus på patienter med sjukdomar där det finns ett stort icke tillgodosett medicinskt behandlingsbehov med en hög marknadspotential.

För närvarande pågår en fas 2a-studie i patienter med ögonsjukdomen retinal venocklusion (RVO) med förväntade top line-data under sommaren 2024. Prekliniska studier inom cancer pågår också i två projekt - ANXV som immunterapeutiskt läkemedel där kroppens immunförsvar får hjälp att angripa cancercellerna, och som konjugatläkemedel där ANXV agerar transportör av cellgiftet direkt till cancertumören.

”Jag är stolt över den position bolaget har uppnått under dessa 10 år. Hela Annexins team har arbetat dedikerat och fokuserat för att ge bolaget och vår läkemedelskandidat ANXV en solid ställning inför framtiden, främst vad gäller pre-kliniska och kliniska data samt en gedigen patentportfölj. De lovande effektsignalerna i fas 2-studien med ögonsjukdomen RVO hoppas jag ska konfirmeras av top-line data som väntas under sommaren. Vi har sett ett ökat intresse från läkemedelsbolag och tongivande ögonläkare, och vi blir allt oftare inbjudna att presentera vid kongresser och specialistmöten. Jag ser verkligen fram emot att vara med och driva bolaget vidare – 2024 kommer bli ett spännande år i Annexins historia!” säger Dr. Anna Frostegård, Chief Scientific and Medical Officer på Annexin Pharmaceuticals.

Mikael Lönn valdes in som in som ny ordinarie styrelseledamot i Annexin Pharmaceuticals vid årsstämman i maj 2024. Mikael är utbildad läkare med en omfattande erfarenhet som företagsledare och entreprenör, framför allt inom hälso- och sjukvården. Han har lång erfarenhet av finansiella investeringar och gedigen erfarenhet från rådgivning och aktivt styrelseengagemang i ett antal uppstarts- och tillväxtföretag, Mikael har varit aktieägare i Annexin Pharmaceuticals sedan 2016 och är idag största ägare med 25,9 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

”Jag mötte Anna Frostegård första gången sommaren 2016 och blev direkt intresserad av Annexin och läkemedelskandidaten ANXV eftersom ANXV har potential att kunna användas inom många olika sjukdomar och fylla ett gap där det idag inte finns effektiva behandlingsmetoder. De positiva nyheterna från den pågående RVO-studien är ett steg i denna riktning, och den påbörjade cancer-satsningen är mycket intressant med stora möjligheter. Det är en spännande tid i bolagets historia och därav en anledning till att jag som huvudägare tar en mer aktiv roll som styrelseledamot. Jag ser med tillförsikt fram emot ett spännande 2024,” säger Mikael Lönn, bolagets största ägare.