15:07:40 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Aprendere skolor bedriver verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och HVB-hem med grundskola. Bolaget startar antingen skolor från grunden eller via förvärv. Merparten av skolorna är belägna i Stockholms län men finns även i exempelvis Västra Götaland. Bolaget grundades år 2008 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-12-21 Ordinarie utdelning APRNDR 0.00 SEK
2022-12-20 Årsstämma 2023
2022-11-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-29 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-12-20 Årsstämma 2022
2021-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-09-06 14:00:00

Så som tidigare meddelats har Aprendere Skolor ett avtal om att förvärva Sollentuna Vård- och Omsorgsgymnasium från Consensum. Avtalet är avhängigt av godkännande om att överföring av tillstånd beviljas av Statens Skolinspektion.

Ett sådant medgivande har nu beviljats varpå affären kan fullföljas enligt plan.

Sollentuna Vård- och Omsorgsgymnasium kommer därför ingå i Aprenderes gymnasiegrupp från och med årsskiftet, dvs. vårterminen 2022 efter sedvanlig ägarprövning.

Stockholm 2021-09-06

Frågor besvaras av:

Lars Tunberg (073-9889904) Aprendere

Jonas Strömgård (073-6889631) Consensum