15:27:30 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Aprendere skolor bedriver verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och HVB-hem med grundskola. Bolaget startar antingen skolor från grunden eller via förvärv. Merparten av skolorna är belägna i Stockholms län men finns även i exempelvis Västra Götaland. Bolaget grundades år 2008 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-12-21 Ordinarie utdelning APRNDR 0.00 SEK
2022-12-20 Årsstämma 2023
2022-11-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-29 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-12-20 Årsstämma 2022
2021-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-09-23 17:06:00

Nasdaq Stockholm AB har den 23 september 2021 godkänt Aprendere Skolor AB:s (publ) (”Aprendere” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är den 28 september 2021.

Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet "APRNDR " med ISIN-kod SE0015960778.
Teckningsoptionen av serie TO1 kommer att handlas under kortnamnet "APRNDR TO1" med ISIN-kod SE0016588685. Bolagets aktieägare och optionsinnehavare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen.

Med anledning av noteringen på Nasdaq First North Growth Market har Aprendere upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.)aprendereskolor.se

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market samt har utsetts till Bolagets Certified Adviser. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB agerar legal rådgivare i samband med den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Tunberg, VD
lars.tunberg@aprendere.se
+46 8-400 289 01

Om Aprendere Skolor AB (publ)
Aprendere Skolor AB (publ) är en fristående aktör som via moderbolaget och dotterbolagen bedriver totalt 11 verksamheter inom grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och HVB-hem med grundskola. Aprendere Skolor grundades 2008 av bröderna Lars Tunberg och Carl Tunberg. Aprendere Skolor AB (publ) har för närvarande nästan 900 elever och 240 medarbetare.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se