16:15:26 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Aprendere skolor bedriver verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och HVB-hem med grundskola. Bolaget startar antingen skolor från grunden eller via förvärv. Merparten av skolorna är belägna i Stockholms län men finns även i exempelvis Västra Götaland. Bolaget grundades år 2008 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-12-21 Ordinarie utdelning APRNDR 0.00 SEK
2022-12-20 Årsstämma 2023
2022-11-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-29 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-12-20 Årsstämma 2022
2021-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-12-20 17:45:00

Aprendere Skolor AB (publ) årsstämma 2021 hölls den 20 december kl. 16:00 på Scandic Täby varvid i huvudsak följande beslut fattades:

Lars Tunberg, Paul Lindquist, Ulf Djurberg och Carl Tunberg omvaldes som styrelseledamöter. Paul Lindquist omvaldes även till styrelseordförande. Svetlana Näreskog Lajic valdes till ny styrelseledamot.

MOORE Allegretto AB omvaldes som revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma och att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/2021.

Stämman beslutade att ändra de föreslagna ersättningarna till styrelsen till 8 000 kr per månad för styrelseordförande och 5 000 kr per månad för övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade även att ingen utdelning ska utgå för 2020/2021 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Aktieägare med 62% av rösterna var representerade på stämman.

Protokollet i sin helhet finns tillgängligt från och med idag på www.aprendereskolor.se samt som bilaga till detta pressmeddelande.

Frågor besvaras av kontakterna nedan.