15:44:14 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Aprendere skolor bedriver verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och HVB-hem med grundskola. Bolaget startar antingen skolor från grunden eller via förvärv. Merparten av skolorna är belägna i Stockholms län men finns även i exempelvis Västra Götaland. Bolaget grundades år 2008 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-12-21 Ordinarie utdelning APRNDR 0.00 SEK
2022-12-20 Årsstämma 2023
2022-11-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-29 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-12-20 Årsstämma 2022
2021-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-11-30 14:20:00

Tidigare pressmeddelande saknade sammanställning av nyckeltal. Aprendere Skolors delårsrapport för första kvartalet (Q1) 2021 finns från och med i dag tillgänglig på Bolagets webbplats www.aprendereskolor.se.

Första kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 49 086 (43 268) tkr.
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 572 (1 662) tkr och EBIT-marginal till 1,2% (3,8%).
  • Periodens resultat uppgick till 390 (983) tkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 002 (4 333) tkr.
  • Antalet elever uppgick till 931 (802) i slutet av perioden.
  • Antalet heltidstjänster uppgick till 192,33 (181,75) i slutet av perioden.
RESULTAT I KORTHET,    
KONCERNENJuli - septRäkenskapsår
(TKR)202120202020/212019/20
Nettoomsättning 49 086 43 268 188 993 171 918
Rörelseresultat EBIT 5721 1 662 11 873 8 962
EBIT-marginal 1,2% 3,8% 6,3% 5,2%
Periodens resultat 390 983 8 439 5 560
Kassaflöde löpande -6 002 4 333 13 456 12 336
Antal elever 931 802 780 764
Antal heltidstjänster192,33181,75183,55173,35

1 Resultatet är belastat med emissionskostnader uppgående till 1 280 tkr.

Delårsrapporten i sin helhet finns från och med idag tillgänglig på www.aprendereskolor.se samt som bilaga till detta pressmeddelande.

För mer information kontakta:

Lars Tunberg, VD

Email: lars.tunberg@aprendere.se

+46 8-400 289 01

Informationen är sådan som Aprendere Skolor AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2021 kl. 09:00 CET.