14:31:58 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandIsland
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriBank
Arion Bank bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderart traditionell kapitalförvaltning, lånefinansiering, samt fakturerings – och valutatjänster. En stor del av tjänsterna nås via internetbanken, där kunderna återfinns både bland privat- och företagskunder på den isländska marknaden. Huvudkontoret ligger i Reykjavik.

Kalender

2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-27 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-16 Årsstämma 2022
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-28 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-17 Ordinarie utdelning ARION SDB 0.12 SEK
2021-03-16 Årsstämma 2021
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-29 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning ARION SDB 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-09 Årsstämma 2019
2019-08-08 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-21 Ordinarie utdelning ARION SDB 0.39 SEK
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-01 Kvartalsrapport 2018-Q2
2021-07-28 17:31:00
 • Hagnaður Arion banka á 2F 2021 var 7.816 milljónir króna
 • Afkoman er mun betri á öllum sviðum bankans en á 2F 2020
 • Arðsemi eiginfjár á fjórðungnum var 16,3% samanborið við 10,5% á 2F 2020
 • Hreinn vaxtamunur var 2,9% í mjög lágu vaxtaumhverfi, og sá sami og á 2F 2020
 • Tekjur af kjarnastarfsemi jukust um 10,5% samanborið við 2F 2020
 • Kostnaðarhlutfallið á fjórðungnum var 42,5%, samanborið við 45,5% á 2F 2020
 • Heildareignir bankans jukust um 3,9% frá áramótum
 • Arðgreiðsla og endurkaup á hlutabréfum bankans námu 17,8 milljörðum króna á fyrstu sex mánuðunum
 • Bankinn mun hefja endurkaup á eigin bréfum fyrir um 4 milljarða króna þann 29. júlí, sem nemur helmingi þeirrar heimildar sem Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands hefur veitt bankanum til endurkaupa
 • Eiginfjárhlutfall bankans var 27,2% og hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 var 22,7% þann 30. júní 2021
 • Arion banki er í mjög góðri stöðu til að lækka eigið fé með útgreiðslum og mæta eftirspurn viðskiptavina eftir lánsfé
 • Samtvinnun banka- og tryggingastarfsemi verður í lykilhlutverki næstu mánuðina þegar Vörður flytur í höfuðstöðvar Arion banka og samstarf félagsins og viðskiptabankasviðs verður styrkt enn frekar
 • Þann 1. júlí 2021 náðust samningar um sölu Arion banka á Valitor hf.


Hagnaður Arion banka nam 7.816 milljónum króna á öðrum ársfjórðungi. Arðsemi eiginfjár var 16,3% á fjórðungnum. Arðsemi eiginfjár miðað við 17% hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 var 21,3% á fjórðungnum.

Heildareignir námu 1.218 milljörðum króna í lok júní, samanborið við 1.173 milljarða króna í árslok 2020. Lán til viðskiptavina jukust um 2,6% frá áramótum en íbúðalán hækkuðu um 9.6% á sama tíma. Lausafé jókst um 7,3% þrátt fyrir endurkaup á hlutabréfum bankans og arðgreiðslu. Á skuldahliðinni jukust innlán um 6,3% á fyrri helmingi ársins. Heildar eigið fé nam 194 milljörðum króna í lok tímabilsins og kom afkoma tímabilsins til hækkunar en til lækkunar komu arðgreiðslur og endurkaup á hlutabréfum bankans.

Eiginfjárhlutfall bankans (CAR hlutfall) var 27,2% í lok júní og hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 var 22,7% að teknu tilliti til væntrar arðgreiðslu, sem nemur 50% af hagnaði í samræmi við arðgreiðslustefnu bankans, og fyrirhuguð endurkaup eigin bréfa að fjárhæð 8 milljarða króna, samanborið við 27,0% og 22,3% um áramót. Eiginfjárhlutfall og hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 eru vel umfram kröfur sem settar eru fram í lögum og af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands.

Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion banka
 „Starfsemi Arion banka á öðrum ársfjórðungi gekk mjög vel. Arðsemi ársfjórðungsins upp á 16,3% er vel yfir 10% arðsemismarkmiði bankans og er þetta þriðji ársfjórðungurinn í röð þar sem arðsemin er umfram markmið. Það má því segja að vel hafi tekist að aðlaga starfsemina að þeim áskorunum sem eru í umhverfinu. Eiginfjárhlutfall bankans er áfram með því hæsta sem gerist í Evrópu og lausafjárhlutfall sterkara en hjá sambærilegum evrópskum bönkum. Bankinn hefur fengið heimild frá Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands til að hefja endurkaup eigin bréfa og mun hrinda endurkaupaáætlun upp á fjóra milljarða króna í framkvæmd á morgun, 29. júlí.

Mikilvægur áfangi náðist á fjórðungnum þegar vel heppnaðri innleiðingu nýs innlána- og greiðslukerfis lauk. Kemur nýtt kerfi til með að bæta enn frekar skilvirkni í okkar starfsemi og greiða fyrir frekari þróun þjónustunnar, en við leggjum nú sem fyrr mikla áherslu á að gera fjármálaþjónustu aðgengilega og þægilega fyrir okkar viðskiptavini. Nýverið kynntum við t.a.m. til leiks enn eina nýjungina í Arion appinu. Um er að ræða lausn sem einfaldar viðskiptavinum að fjárfesta í innlendum hlutabréfum sem skráð eru á Aðallista íslensku kauphallarinnar og í sjóðum Stefnis. Lausnin gefur jafnframt skýra heildarsýn yfir fjárfestingar og stöðu þeirra. Erum við með þessu að koma til móts við aukinn áhuga almennings á verðbréfaviðskiptum.

Mörg vel heppnuð hlutafjárútboð hafa verið haldin undanfarna mánuði. Þar á meðal eru útboð Fly Play og Solid Clouds en Arion banki var í lykilhlutverki í hlutafjárútboðum þeirra og skráningu á First North markaðinn. Það er ánægjulegt að sjá hve mikil umsvif hafa verið á fjármálamörkuðum síðustu mánuði og að valkostum fyrirtækja þegar kemur að fjármögnun er að fjölga. Við hjá Arion banka höfum ekki farið varhluta af þessu en fyrirtækjaráðgjöf bankans sá m.a. um skuldabréfaútboð Iceland Seafood International. Segja má að sú útgáfa hafi markað tímamót þar sem um var að ræða fyrstu útgáfu óveðtryggðra fyrirtækjaskuldabréfa rekstrarfélags hér á landi í vel á annan áratug. Einnig var Arion banki meðal annars ráðgefandi í umfangsmiklum skuldabréfaviðskiptum Alvotech, kaupum Lyfsalans ehf. á öllu hlutafé Lyfjavals ehf. og sá um sölu- og fjármögnunarferlið þegar framtakssjóðurinn VEX I fjárfesti í AGR Dynamics.

Nýverið lukum við samningum við fjártæknifyrirtækið Rapyd um kaup á Valitor en kaupin eru háð samþykki eftirlitsaðila. Valitor hefur verið í söluferli um nokkurt skeið og tel ég þetta vera mjög góða niðurstöðu fyrir bæði bankann og Valitor sem fær nýja eigendur sem hafa mikinn metnað á sviði greiðslumiðlunar. Rapyd leggur mikla áherslu á nýjungar og nýsköpun og passa félögin einstaklega vel saman. Fjárhagsleg áhrif samninganna við Rapyd eru jákvæð en munu hins vegar ekki koma fram í reikningum bankans fyrr en samþykki eftirlitsaðila liggur fyrir.

Vörður, dótturfélag bankans, er afar vel rekið tryggingafélag sem hefur verið að auka við sína markaðshlutdeild á undanförnum árum. Við höfum nú hafið vinnu við að færa starfsemi Varðar nær starfsemi bankans til að efla samstarf félaganna og blása til sóknar á tryggingamarkaði. Þannig ætlum við að nýta styrkleika hvors félags enn betur og efla slagkraftinn. Eitt af því sem Arion banki mun leggja af mörkum í nánara samstarfi félaganna eru öflugar sölu- og þjónustuleiðir eins og Arion appið. Vörður verður áfram sjálfstætt félag með sitt eigið vörumerki.

Arion banki gaf í byrjun júlímánaðar út heildstæða græna fjármálaumgjörð sem snýr að fjármögnun bankans og lánveitingum. Umgjörðin er mikilvægur áfangi í vegferð bankans í umhverfismálum og í samræmi við umhverfis- og loftlagsstefnu bankans. Hún kveður með skýrum hætti á um þau skilyrði sem lánveitingar bankans þurfa að uppfylla til að teljast umhverfisvænar. Í takt við umgjörðina höfum við gefið út græn skuldabréf að upphæð 300 milljónir evra eða um 44 milljarða króna og er um fyrstu grænu skuldabréfaútgáfu bankans að ræða. Mikil eftirspurn var eftir bréfunum og kjörin betri en bankanum hafa boðist á undanförnum árum. Græn skuldabréfaútgáfa sem þessi stækkar fjárfestahóp bankans, bætir aðgengi að lánsfé á hagstæðum kjörum og er forsenda þess að bankinn geti eflt umhverfisvænt vöruframboð.“

Vefstreymi fyrir markaðsaðila 29. júlí klukkan 8:30
Vefstreymi fyrir markaðsaðila verður fimmtudaginn 29. júlí klukkan 8:30 þar sem Benedikt Gíslason bankastjóri Arion banka, Stefán Pétursson framkvæmdastjóri fjármálasviðs, Eggert Teitsson aðstoðarframkvæmdastjóri fjármálasviðs og Theodór Friðbertsson forstöðumaður fjárfestatengsla munu kynna afkomu bankans og svara spurningum þátttakenda. Streymið fer fram á ensku.

Hægt verður að nálgast streymið beint á financialhearings.com og á fjárfestatengslavef bankans.

Til að taka þátt með því að leggja fram spurningar þarf að hringja inn áður en kynningin hefst, sjá eftirfarandi símanúmer:
Ísland: 800 7437 (PIN 10135050#)
Svíþjóð: +46 850 558 354
Bretland: +44 333 300 9271
Bandaríkin: +1 646 722 4902