16:11:40 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-30 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-25 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-14 Ordinarie utdelning ARION 9.00 ISK
2024-03-14 Ordinarie utdelning ARION SDB 0.69 ISK
2024-03-13 Årsstämma 2024
2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-26 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-16 Ordinarie utdelning ARION 8.50 ISK
2023-03-16 Ordinarie utdelning ARION SDB 0.63 ISK
2023-03-15 Årsstämma 2023
2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-27 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-17 Ordinarie utdelning ARION SDB 1.09 ISK
2022-03-17 Ordinarie utdelning ARION 15.00 ISK
2022-03-16 Årsstämma 2022
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-28 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-17 Ordinarie utdelning ARION SDB 0.12 ISK
2021-03-17 Ordinarie utdelning ARION 1.74 ISK
2021-03-16 Årsstämma 2021
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-29 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning ARION SDB 0.00 ISK
2020-05-15 Ordinarie utdelning ARION 0.00 ISK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-09 Årsstämma 2019
2019-08-08 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-21 Ordinarie utdelning ARION 5.00 ISK
2019-03-21 Ordinarie utdelning ARION SDB 0.39 ISK
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-01 Kvartalsrapport 2018-Q2

Beskrivning

LandIsland
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriBank
Arion Bank bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderart traditionell kapitalförvaltning, lånefinansiering, samt fakturerings – och valutatjänster. En stor del av tjänsterna nås via internetbanken, där kunderna återfinns både bland privat- och företagskunder på den isländska marknaden. Huvudkontoret ligger i Reykjavik.
2022-05-05 14:07:00

Blikastaðaland ehf., félag í endanlegri eigu Arion banka hf. og í stýringu Stefnis hf., hefur í dag skrifað undir samstarfssamning við Mosfellsbæ um uppbyggingu á landi Blikastaða í Mosfellsbæ. Samningurinn er mikilvæg varða í langri vegferð skipulagningar og uppbyggingar á þessu svæði og kveður á um að Blikastaðaland ehf. taki þátt í kostnaði við innviðauppbyggingu með beinum fjárframlögum og afhendingu eigna.

Land Blikastaðalands er stærsta óbyggða svæði höfuðborgarsvæðisins. Alls er skipulagssvæðið u.þ.b. 90 hektarar, en gert er ráð fyrir að nýtanlegt land til uppbyggingar nýs íbúðasvæðis sé um 80 hektarar. Svæðið er á sveitarfélagamörkum við Reykjavík og afmarkast af Hlíðargolfvelli í norðri, Korpúlfsstaðavegi og Vesturlandsvegi í suðri, núverandi byggð í Mosfellsbæ í austri og Úlfarsá í vestri.

Helstu atriði samningsins eru meðal annars eftirfarandi.

  1. Fjöldi nýrra íbúðaeigna á svæðinu verði 3.500-3.700, blanda fjölbýla og sérbýla, auk 150 íbúða fyrir 55 ára og eldri. Gert er ráð fyrir að u.þ.b. 20% fjöldans verði sérbýli. Atvinnuhúsnæði verði um 66.000 fermetrar, en kann að minnka til móts við þær íbúðir sem ætlaðar verða íbúum 55 ára og eldri. Þá er gert ráð fyrir að á svæðinu rísi skólar og íþróttaaðstaða.
  2. Blikastaðaland ehf. greiðir Mosfellsbæ um 6 ma.kr. byggingarréttargjald sem deilist hlutfallslega niður á heildarfjölda íbúðareininga á svæðinu við útgáfu byggingarleyfis í hverjum áfanga fyrir sig. Félagið mun einnig leggja bænum til um 1 ma.kr. vegna þátttöku í uppbyggingu íþróttamannvirkis á svæðinu sem deilist niður á framkvæmdatíma þess mannvirkis.
  3. Blikastaðaland ehf. mun afhenda Mosfellsbæ til eignar 40 einbýlishúsalóðir samkvæmt fyrirkomulagi sem nánar er kveðið á um í samningnum. Félagið mun ennfremur afhenda 80% af söluverði tiltekinna lóða fyrir atvinnuhúsnæði og 60% af söluverði lóða fyrir íbúðir fyrir 55 ára og eldri til Mosfellsbæjar. Að öðru leyti mun allur byggingaréttur ásamt tilheyrandi lóðaréttindum tilheyra Blikastaðalandi ehf.
  4. Blikastaðaland ehf. mun annast standsetningu, eins og mögulegt er á gömlu húsunum á Blikastöðum 1 til hagsbóta fyrir íbúa svæðisins og Mosfellsbæjar.
  5. Mosfellsbær mun eignast allt landið endurgjaldslaust til eignar eftir því sem þróun svæðisins miðar áfram, þ.m.t. grunneignarrétt allra lóða.
  6. Blikastaðaland ehf. mun annast framkvæmdir við gatnagerð, opin svæði, leikvelli, götulýsingar, holræsi og vatnslagnir í samstarfi við Mosfellsbæ. Félagið hefur heimild til að falla einhliða frá þeirri skuldbindingu og mun þá greiða gatnagerðargjöld til Mosfellsbæjar eftir skilmálum sem nánar er kveðið á um í samningnum.

Bókfært virði Blikastaðalands í efnahagsreikningi Arion banka var 5,1 ma.kr. þann 31.3.2022 og stendur það óbreytt þar til frekari vissa um framgang skipulags og tímalínu framkvæmda liggur fyrir. Vonir standa til að aðalskipulag klárist árið 2022 og deiliskipulag fyrsta áfanga uppbyggingarinnar innan tveggja ára.

Mikil þörf er fyrir íbúðahúsnæði um þessar mundir og því ákjósanlegt að nýta þetta fallega landsvæði eins fljótt og kostur er. Í allri hönnun verður tekið mið af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun og leitast verður við að skapa vandað, umhverfisvænt og mannvænt bæjarumhverfi. Verkefnið fellur afar vel að markmiðum Arion banka og Stefnis um ábyrgar fjárfestingar sem hafa jákvæð áhrif á umhverfi og samfélag.