23:15:52 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-23 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-02 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2023-05-24 Årsstämma 2023
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-19 Extra Bolagsstämma 2022
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-03 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-07 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-07 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2020-05-06 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-05 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-18 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2018-06-15 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-10 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-04 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2015-06-03 Årsstämma 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-18 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2014
2014-05-05 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-18 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-27 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-21 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-06 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2013-05-03 Årsstämma 2013
2013-04-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-20 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-13 X-dag ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2012-06-12 Årsstämma 2012
2012-05-22 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-05 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-09 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-17 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-17 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-01 Kvartalsrapport 2011-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
AroCell är specialiserade inom onkologi och bakteriologi. Bolaget har en bred produktportfölj, och utvecklar, marknadsför och säljer blod-, och urin provtester som används av sjukhus och kliniker. Testerna ämnar ge information för upptäckt av sjukdomar såsom urologiska cancerformer och tyfoidfeber. AroCell riktar sig till patientgrupper i olika delar av världen. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2022-10-27 08:00:00

VD-ORD
”Ytterligare ett händelserikt och bra kvartal för AroCell har avslutats. Den positiva försäljningstrenden fortsätter inom våra två produktområden, onkologi och bakteriologi. Det är extra roligt att försäljningsökningstakten inom vårt bakteriologisegment ökat rejält under kvartalet och försäljningen inom segmentet har nu mer än fördubblats jämfört med föregående år. Det känns skönt att se att vårt arbete ger resultat. Samtidigt fortsätter vi arbetet med våra kliniska program och utvecklingsprojekt.

AroCell befinner sig idag i en mycket fördelaktig situation. Vi har en stark kassaposition, kraftig försäljningstillväxt samt en organisation som täcker allt ifrån forskning och utveckling till försäljning, produktion och distribution. Tack vare våra mycket hängivna och kompetenta medarbetare så ser vi nu framsteg på område efter område.”

Anders Hultman, vd

Sammanfattning av perioden 1 juli - 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 401 (6 029) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -11 069 (-17 774) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1 856 (-7 810) KSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,20) SEK.
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 67 825 (27 825) KSEK.

Sammanfattning av perioden 1 januari - 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 24 519 (6 102) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -42 779 (-30 581) KSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -11 373 (-18 880) KSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,20 (-0,35) SEK.
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 67 825 (27 825) KSEK.

Väsentliga händelser under perioden 1 juli - 30 september

 • AroCell utvidgar samarbetet på den kinesiska marknaden genom att inkludera TPS CLIA på Fosun Diagnostics helautomatiserade system. Genom detta samarbete fördubblas AroCells marknadstäckning på den kinesiska marknaden för tumörmarkörer.
 • AroCell fortsätter att expandera globalt med nya distributörer och under perioden har signerat ett distributörsavtal med Hospimedica som täcker Indien, för försäljning av UBC® Rapid.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Artikeln med titeln “Analytical and clinical characterization of an optimized dual monoclonal sandwich ELISA for the quantification of thymidine kinase 1 (TK1) protein in human blood samples”, av Kiran Jagarlamudi et al., publicerades i tidskriften PLOS One, där studien påvisade AroCell TK 210 ELISA-analysens robusthet och enkelhet jämfört med TK-aktivitetsanalyser.
 • AroCell utvecklar försäljningen i Afrika genom att signera ett distributörsavtal med MM African Technology som täcker Zambia och Malawi. Avtalet omfattar försäljning av TUBEX® TF och UBC® Rapid.

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022 (Länk)