03:03:46 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2023-05-24 Årsstämma 2023
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-19 Extra Bolagsstämma 2022
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-03 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-07 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-07 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2020-05-06 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-05 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-18 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2018-06-15 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-10 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-04 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2015-06-03 Årsstämma 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-18 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2014
2014-05-05 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-18 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-27 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-21 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-06 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2013-05-03 Årsstämma 2013
2013-04-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-20 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-13 Ordinarie utdelning AROC 0.00 SEK
2012-06-12 Årsstämma 2012
2012-05-22 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-05 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-09 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-17 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-17 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-01 Kvartalsrapport 2011-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
AroCell är ett biokemibolag. Bolaget bedriver forskning, utveckling och kommersialisering av markörer för bestämning av celltillväxt och apoptos. Markörerna används vid prognos, övervakning och uppföljning av cancerpatienter och bolagets produkter säljs under separata varumärken. Bolaget grundades 2003 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
2022-11-22 08:00:00

AroCell informerar att man idag kommer att presentera bolagets strategiska utveckling, samt initiativen och möjligheterna för 2023 vid bolagets Strategy Day med start kl. 09.30.

  • Bolagets fokus att bli kassaflödespositivt gällande den operationella verksamheten utvecklas väl.
  • Den organiska försäljningstillväxten inklusive innevarande orderstock utvecklas väl. Genom ökade försäljningsresurser och strategiska partnerskap.
  • Bolagets starka finansiell ställning och interna infrastruktur möjliggör framtida utökning av produktportföljen.
  • Nya kliniska studier startas som förberedande studier för större registreringsstudier.

Bolaget ser positivt på framtiden samt kan konstatera att nedlagt arbete har givit resultat i form av en god organisk försäljningstillväxt. Med en uttalad fem punkts strategi som utgångspunkt arbetar AroCell med att öka försäljningstillväxten samtidigt som bolagets likvida medel hanteras med varsamhet. Bolaget bedöms ha en stark finansiell position. AroCells fokus på att bli kassaflödespositivt gällande den operationella verksamheten utvecklas positivt.

”Vi arbetar målmedvetet med att uppnå ett positivt operationellt kassaflöde. Vårt fokus på att öka försäljningen har givit resultat och vi ser nu en god försäljningstillväxt. Detta i kombination med att effektiviseringar av organisationen har tagit oss en bra bit på väg för att nå detta mål. Det är också mycket glädjande att se hur snabbt vi har lyckats skala upp produktionen för att möta den ökade försäljningen, vilket visar styrkan i vår organisation” säger Anders Hultman, AroCells vd.

AroCell har en komplett organisation vilken täcker hela värdekedjan från forskning och utveckling till försäljning, produktion och distribution. Bolagets infrastruktur tillåter därmed utökning av produktportföljen om möjligheten ges. Ett större produkterbjudande ger bolaget ökad relevans och attraktivitet på nuvarande marknader, samt vid etablering på nya.

AroCells kliniska strategi är baserad på studier och godkännanden som möjliggör lansering på nya marknader. Nya studier gällande produkterna TK 210 och UBC kommer startas i Europa i närtid. Dessa studier kommer att fungera som förberedande studier inför större registreringsstudier, samt kommer att ligga till grund för att säkerställa det mest gynnsamma tillvägagångssättet för ett marknadsgodkännande.

Mer information kommer att presenteras på Strategy Day idag, kl. 09:30 live på redeye.se. Välkommen!