19:11:30 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-05-24 14:57:00

Arwidsro köper fastigheten Rimbo-Vallby 5:93 av ICA-handlaren Åke Svensk. Förvärvet omfattar 3 478 kvm uthyrningsbar area med ett fastighetsvärde om 104 mkr och ett hyresvärde om 6,7 mkr.

- Vi är mycket glada att få återetablera oss i Rimbo och utöka vår närvaro i Norrtälje. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla fastigheten i samförstånd med Åke Svensk, säger Peter Zonabend, VD Arwidsro.

Fastigheten består av en ICA Supermarket samt en mindre restauranglokal och kommer vid tillträdesdagen 1 juni 2022 ha en beläggningsgrad på 100% samt en viktad avtalslängd om 9,9 år.

- Jag har ett stort förtroende för Arwidsro som vill driva en fortsatt utveckling av handelsområdet runt ICA Supermarket Rimbo. ICA Supermarket Rimbo är en stark aktör inom dagligvaruhandeln i Roslagen och fastighetsöverlåtelsen kommer att ge en ännu större konkurrenskraft till samhället Rimbo, säger Åke Svensk.

Med närhet till Norrtälje stad, Stockholm, Uppsala och Arlanda har Rimbo ett strategiskt läge i kommunen, regionen och i landet. Under 2017 påbörjade Norrtälje kommun arbetet med fördjupning av översiktsplanen av Rimbo, vilket lade grunddragen för den föreslagna utvecklingen som beräknas innebära en ökning av befolkningen med 30%. Den blandade bostadsbebyggelsen som planen föreslår skapar incitament och möjliggör för människor i olika åldrar med olika förutsättningar att bosätta sig i Rimbo samtidigt som de som redan bor i Rimbo kan hitta en ny bostad, utan att behöva flytta ifrån tätorten.

Arwidsro biträddes av Christian Johard och Michela Westin på Advokatfirman Cederquist.