07:58:14 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-07-07 18:04:00

Arwidsro förvärvar fastigheten Fyrvaktaren 19 i Härnösand med Kustbevakningen som hyresgäst i ett 15-årigt hyresavtal. Förvärvet från Westerlinds omfattar 1745 kvm uthyrningsbar area med ett fastighetsvärde om 89,5 mkr. Arwidsro tillträder preliminärt den 16 augusti 2022. I samma transaktion säljer Arwidsro fastigheten Köpmannen 10 i centrala Härnösand.

- Vi ser mycket positivt på att kunna medverka till en god infrastruktur för Kustbevakningen vilket även bidrar till utvecklingen av Härnösand, säger Peter Zonabend, VD Arwidsro.

Kustbevakningen bedriver i nuläget verksamhet i fastigheten, vilken nu ska genomgå en ombyggnation för att möta myndighetens framtida behov. Säljaren ansvarar för projektets genomförande, vilket förväntas påbörjas i augusti 2022 och färdigställas under våren 2023. Byggnaden kommer i samband med ombyggnationen att miljöcertifieras i enlighet med Arwidsros gröna ramverk.

- Det känns tryggt att sälja fastigheten till Arwidsro. Det är en seriös förvaltare med lång erfarenhet. I och med överenskommelsen kan vi istället fokusera på den lokala stadskärnan och fortsätta stadsutvecklingen i Härnösand som vi gjort de senaste åren, säger Emil Westerlind, VD Westerlinds.

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet under Justitiedepartementet, med visionen en trygg, ren och levande havsmiljö för alla. På uppdrag av riksdag och regering arbetar de med räddningstjänst, sjöövervakning och är en del av samhällets krisberedskap i den maritima miljön.

Arwidsro biträddes av TM & Partners.