18:31:23 Europe / Stockholm

Prenumeration

2021-11-11 12:13:00

Kommunfullmäktige i Uddevalla fattade den 10 november beslut att teckna samverkansavtal med Arwidsro avseende utveckling av medborgarhus i Uddevalla centrum för ungdomskultur, arbetsplatser och delaktighet. Samverkansavtalet innebär att Arwidsro arbetar vidare utifrån den tidigare genomförda förstudien för att projektera, bygga och långsiktigt äga medborgarhuset.

Kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 utgår ifrån att omlokalisera verksamheten i det nuvarande stadshuset till centrum och att kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur innebärandes en mötesplats med kulturskola, scen, bibliotek, öppen kommunal service och arbetsplatser.

Arwidsro och kommunen samverkade under förstudien som visade att fastigheten Pipfabriken 13, där nuvarande brandstation ligger, är lämplig för etablering. Fastigheten har Skansberget i ryggen, utsikt över Bäveån och binder ihop ett medborgarhus med Kungstorget i en rak linje längs Kungsgatan och Kampenhofsgatan.

Uddevalla kommun har med tydliga strategier och hållbarhetskrav redan i förstudien säkerställt höga och konkreta mål för ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. En avgörande faktor i detta är delaktighet varför uddevallaborna kommer att bjudas in till medborgardialog.

- Vi är mycket stolta att få fortsatt förtroende att medverka till den fortsatta utvecklingen av medborgarhuset och Uddevalla, säger Peter Zonabend, VD Arwidsro.