19:02:06 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Prenumeration

2022-04-20 07:30:00

Årsredovisningen för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats: www.arwidsro.se/ir/finansiella-rapporter/