08:46:50 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Ordinarie utdelning ACE 0.00 SEK
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Ordinarie utdelning ACE 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 Ordinarie utdelning ACE 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-13 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-07 Ordinarie utdelning ACE 0.00 SEK
2020-05-06 Årsstämma 2020
2020-05-03 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-11-15 Ordinarie utdelning ACE 0.00 SEK
2019-08-22 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Ascelia Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget är specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolaget utvecklar diverse läkemedelskandidater, där störst användning återfinns inom behandling av cancer som drabbat lever och magsäck. Bolaget grundades år 2000 och har huvudkontor i Malmö, Sverige men opererar på en global marknad.
2022-02-10 08:00:00

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q4 2021 (oktober – december 2021) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media-sv/finansiella-rapporter-2

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q4 2021

 • Studie av födointagets effekt på Orviglance framgångsrikt slutförd
 • FDA godkänner IND-ansökan för klinisk studie med Oncoral
 • Resultat från Orviglance jämförelsestudie mot gadolinium presenterades på RSNA

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
 
FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR Q4 2021

 • Rörelseresultatet uppgick till -39,2 MSEK (-27,9 MSEK)
 • Vinst per aktie uppgick till SEK -1,01 (SEK -1,25)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -32,2 MSEK (-27,6 MSEK)
 • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 261,6 MSEK (184,7 MSEK)

 
FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR HELÅRET 2021

 • Rörelseresultatet uppgick till -137,9 MSEK (-93,4 MSEK)
 • Vinst per aktie uppgick till SEK -3,82 (SEK -3,76)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -116,6 MSEK (-85,5 MSEK)
 • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 261,6 MSEK (184,7 MSEK)

 
När vi nu lägger ett hektiskt år bakom oss anser jag att vi, trots effekterna från den pågående Covid-19-pandemin, gjorde goda framsteg i vår kliniska portfölj. Inte minst under Q4, då vi bland annat slutförde mateffektstudien med vår diagnostiska läkemedelskandidat Orviglance®. I december presenterade vi starka resultat från en jämförelsestudie mot ett leverspecifikt gadolinium-baserat kontrastmedel. Dessutom accepterade FDA vår Investigational New Drug-ansökan (IND) för den kommande globala fas 2-studien i magcancer med Oncoral i kombination med Taiho Oncologys LONSURF®, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.
 
En presentation för analytiker, investerare och media hålls idag 10 februari kl. 10:00. Rapporten presenteras av VD Magnus Corfitzen, CFO Kristian Borbos, CCO Julie Waras Brogren och VP R&D Andreas Norlin. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/ascelia-pharma-q4-2021
 
Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media-sv/finansiella-rapporter-2/
 
För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
SE: +46 8 505 583 53
UK: +44 333 3009 262
US: +1 646 7224 956
DK: +45 781 501 08