15:38:20 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-07 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-07 Ordinarie utdelning ACE 0.00 SEK
2024-05-06 Årsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-13 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Ordinarie utdelning ACE 0.00 SEK
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Ordinarie utdelning ACE 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 Ordinarie utdelning ACE 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-13 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-07 Ordinarie utdelning ACE 0.00 SEK
2020-05-06 Årsstämma 2020
2020-05-03 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-11-15 Ordinarie utdelning ACE 0.00 SEK
2019-08-22 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Ascelia Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget är specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolaget utvecklar diverse läkemedelskandidater, där störst användning återfinns inom behandling av cancer som drabbat lever och magsäck. Bolaget grundades år 2000 och har huvudkontor i Malmö, Sverige men opererar på en global marknad.
2024-02-09 07:30:00

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag sin rapport för Q4 och bokslutskommuniké för 2023 (januari – december) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media-sv/finansiella-rapporter/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q4 2023

 • Ascelia Pharma får översiktsartikel om Orviglance® accepterad för publicering i Investigative Radiology
 • Omvandling av c-aktier till stamaktier för leverans till deltagare i incitamentsprogram och påföljande ändring av antalet aktier och röster
 • En extra bolagsstämma hölls den 13 november 2023 och förslaget om att införa ett personaloptionsprogram godkändes
 • Ascelia Pharma startar bildutläsningsfasen och bekräftar att resultatet från fas 3 SPARKLE förväntas senast i maj 2024

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Valberedningen inför årsstämman 2024 har utsetts
 • Orviglance översiktsartikel publiceras i Investigative Radiology
 • Ascelia Pharma säkrar finansiering om upp till 35 MSEK

FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR Q4 (okt - dec) 2023

 • Rörelseresultatet uppgick till -11,1 MSEK (-52,2 MSEK)
 • Vinst per aktie uppgick till -0,31 SEK (-1,53 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -15,9 MSEK (-28,7 MSEK)
 • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 21,9 MSEK (149,6 MSEK)

FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR HELÅR (jan-dec) 2023

 • Rörelseresultatet uppgick till -110,9 MSEK (-147,0 MSEK)
 • Vinst per aktie uppgick till -3,24 SEK (-3,77 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -126,8 MSEK (-125,3 MSEK)
 • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 21,9 MSEK (149,6 MSEK)

”Under 2023 låg vårt fokus på SPARKLE, den registreringsgrundande fas 3-studien för Orviglance®, vårt kontrastmedel för magnetkameraundersökningar av levern. Vi slutförde framgångsrikt patientrekryteringen i mars. I början av augusti ledde upptäckten av att de oberoende radiologerna som utläste kontrasteffekten i bilderna från studien uppvisade en hög inomläsarvariabilitet, till att effekten i SPARKLE inte kunde utvärderas. Därför var en ny utläsning av bilderna med nya oberoende läsare nödvändig. I syfte att slutföra den nya utläsningen med befintlig finansiering, fokuserade vi alla resurser på den nya utläsningen av bilderna och genomförde betydande kostnadsbesparingsinitiativ inklusive en signifikant neddragning av organisationen. I september delgav vi vår plan för slutförandet av den nya utläsningen för att nå headline-resultat för SPARKLE senast i maj 2024. Dessutom breddade vi kommersialiseringsstrategin för Orviglance till att även innefatta möjligheten att lansera Orviglance i USA tillsammans med en partner. I början av december kommunicerade vi att den nya utläsningen hade startat som planerat, vilket gör att vi är i fas med tidsplanen att rapportera headline-resultat i maj 2024. Även om en ny utläsning av bilderna från SPARKLE är ett beklagligt bakslag för våra tidsplaner, ändrar det inte vår tro på potentialen i Orviglance och det förändrar inte heller det globala medicinska behovet av tillgång till ett kontrastmedel utan gadolinium vid magnetkameraundersökning av levern. Den 4 februari 2024 var vi glada att kunna meddela att vi säkrat en riktad emission av konvertibler som tillför en bruttolikvid om 15 MSEK samt en lånefacilitet om upp till 20 MSEK. Den totala finansieringen förlänger vår kassalikviditet till Q2 2025. Den stärkta finansiella positionen är ett viktigt och värdeskapande steg för att bibehålla finansiell och strategisk flexibilitet. Vi är också mycket glada över att kunna säkra en finansieringslösning med en maximal utspädning om cirka 4 procent för våra aktieägare. Vi ser mycket fram emot att fullgöra möjligheterna som ligger framför Ascelia Pharma under 2024 och framåt – med början i rapportering av headline-resultat i maj.”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma

En presentation för analytiker, investerare och media hålls idag 9 februari kl. 10:00. Rapporten presenteras av företagets CEO Magnus Corfitzen, Deputy CEO Julie Waras Brogren och CSO Andreas Norlin. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk:
https://ir.financialhearings.com/ascelia-pharma-q4-report-2023
 
För att delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig genom länken nedan. Efter registrering får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. 
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50047318
 
Det kommer också vara möjligt att tillgå sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media-sv/