02:36:40 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-07 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-07 Ordinarie utdelning ACE 0.00 SEK
2024-05-06 Årsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-13 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Ordinarie utdelning ACE 0.00 SEK
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Ordinarie utdelning ACE 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 Ordinarie utdelning ACE 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-13 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-07 Ordinarie utdelning ACE 0.00 SEK
2020-05-06 Årsstämma 2020
2020-05-03 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-11-15 Ordinarie utdelning ACE 0.00 SEK
2019-08-22 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Ascelia Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget är specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolaget utvecklar diverse läkemedelskandidater, där störst användning återfinns inom behandling av cancer som drabbat lever och magsäck. Bolaget grundades år 2000 och har huvudkontor i Malmö, Sverige men opererar på en global marknad.
2023-06-16 11:30:00

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE), ett bioteknikföretag fokuserat på att förbättra livet för människor som lever med sällsynta cancersjukdomar, meddelade idag att data från Hepatic Impairment Study med patienter med nedsatt leverfunktion presenterades vid årsmötet för European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR) i Valencia, 13–16 juni 2023. Ascelia var även värd för en Q&A-session med experter inom leveravbildning och det stora medicinska behovet för patienter med gravt nedsatt njurfunktion. Diskussionen spelades in och är nu tillgänglig online (https://www.ascelia.com/).

Resultaten från studien med nedsatt leverfunktion presenterades som en posterpresentation vid ESGARs årsmöte, med titeln Safety and signal intensity of a novel liver-specific MRI contrast agent, Orviglance® (manganese chloride tetrahydrate), in adult subjects with mild, moderate, or severe hepatic impairment.

Som tidigare kommunicerats visar resultaten från Hepatic Impairment Study att Orviglance tolereras väl hos patienter med nedsatt leverfunktion där endast milda till måttliga övergående, gastrointestinala biverkningar, såsom illamående, rapporterades. Inga nya problem med säkerheten identifierades. Data bekräftade att det inte fanns någon renal utsöndring av Orviglance, och att utsöndring sker främst via levern även i denna undergrupp av patienter. Data tyder på att Orviglance kan användas till patienter med alla grader av nedsatt leverfunktion.

Ascelia Pharma var även värd för en Q&A-session med två experter inom leveravbildning, Dr Nikolaos Kartalis vid avdelningen för radiologi Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset, och Dr Alessandro Furlan vid Abdominal Imaging Division, Department of Radiology, vid University of Pittsburgh Medical Center.

“Vi är stolta över att få möjligheten att leda den här diskussionen kring leveravbildning och det stora medicinska behovet med två av de ledande experterna på området, samt dela med oss av data som visar att Orviglance har potential att även användas för patienter med någon grad av nedsatt leverfunktion”, säger Julie Waras Brogren, Vice VD och CCO på Ascelia Pharma. "Detta är en del av våra förberedelser att lansera Orviglance. Det första steget är våra head line-resultat från SPARKLE, den registreringsgrundande fas 3-studien med Orviglance. Vi ämnar tillkännage resultat under mitten av detta år”, fortsatte hon.

Under Q&A-sessionen, som modererades av Director of Global Medical Affairs på Ascelia Pharma, Dr. Nadilka Hettiarachchige, diskuterade Dr. Kartalis och Dr. Furlan rollen av leveravbildning i cancervården, den kliniska praxisen för patienter med gravt nedsatt njurfunktion och inriktningarna framåt.

"Med en förbättrad behandling och införandet av nya behandlingsmetoder har vi möjlighet att träffa dessa patienter ganska ofta. Så vi följer de här patienterna, vi träffar dem många gånger", säger Dr. Kartalis.

”Det är inte sällan vi finner patienter under behandling som förutom att ha metastaserad sjukdom också har nedsatt njurfunktion. På min institution för patienter med nedsatt njurfunktion skulle vi minska mängden gadolinium som vi injicerar, eftersom vi fortfarande inte har något alternativ - ett icke-gadoliniumbaserat kontrastmedel som vi kan använda", tillägger Dr. Furlan. "En sådan produkt finns inte på marknaden ännu, men det skulle verkligen vara ett bra verktyg att ha i vår låda”, avslutar Dr. Furlan.

Videon finns tillgänglig på Ascelia Pharmas hemsida (https://www.ascelia.com/) vid sidan av vår uppdaterade företagspresentation.