16:28:05 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-09-01 10:10:00

AuAg lanserar den daglighandlade fonden AuAg Gold Mining, med fondstart 1:a september 2023
Fonden är en matarfond som placerar sina medel i mottagarfonden AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF.
 
Den kan redan idag köpas hos Avanza, och läggs upp på fler plattformar kommande dagar.
 
Fonden är till för de investerare som:
- inte kan handla ovanstående ETF på sin plattform
- inte vill/får handla ETFer (börshandlade fonder)
 
Fondens handelsvaluta är SEK (och EUR) vilket innebär att investeraren slipper plattformarnas valutaväxling.
 
Fondens förvaltningsavgift är 0,80%. Därtill kommer ETFens avgift på 0,60% vilket sammanlagt ger 1,40% i förvaltningsavgift, samma som AuAg’s tre andra daglighandlade fonder.
 
Observera att vi anser att en direktinvestering i ETFen är en bättre investering eftersom den är billigare. Den nya fonden, som ändå är 20 procent billigare än världens största guldgruvbolagsfond, är således enbart att se som en ytterligare möjlighet för investerare.
 
Mottagarfondens mål är att följa Solactive AuAg ESG Gold Mining indexet. Indexet består av aktier utgivna av bolag som är verksamma inom guldgruvindustrin och som har låg ESG-risk-rating. För att inkluderarespektive exkludera bolag i indexet sker en kvartalsvis ombalansering som följer en ESG-best-in-class-strategi (BIC). Detta innebär att endast de 25 aktier med lägst ESG-risk-rating inkluderas i indexsammansättningen.
 
Här kan du se de underliggande innehaven och läsa mer om fonden.