12:54:42 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriNischbank
Avanza Bank bedriver bankverksamhet. Tjänsterna som levereras inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt diverse pensionserbjudanden. Kunderna består av både privata aktörer samt företagskunder, med störst närvaro inom den nordiska marknaden. Tjänsterna nås huvudsakligen digitalt. Banken startade sin verksamhet 1999 och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-01-20 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-14 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-31 Ordinarie utdelning AZA 0.85 SEK
2021-03-30 Årsstämma 2021
2021-01-21 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-21 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-18 Ordinarie utdelning AZA 2.30 SEK
2020-03-17 Årsstämma 2020
2020-01-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-17 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-11 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-15 Split AZA 1:5
2019-03-20 Ordinarie utdelning AZA 10.50 SEK
2019-03-19 Årsstämma 2019
2019-01-17 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-18 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-12 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-21 Ordinarie utdelning AZA 10.50 SEK
2018-03-20 Årsstämma 2018
2018-01-18 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-19 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-13 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-07-05 Extra Bolagsstämma 2017
2017-04-20 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-22 Ordinarie utdelning AZA 10.50 SEK
2017-03-21 Årsstämma 2017
2017-01-19 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-13 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-06 Ordinarie utdelning AZA 10.50 SEK
2016-04-05 Årsstämma 2016
2016-01-21 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-19 Ordinarie utdelning AZA 7.00 SEK
2015-03-18 Årsstämma 2015
2015-01-21 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-16 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-11 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-13 Extra Bolagsstämma 2014
2014-04-30 Ordinarie utdelning AZA 8.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-15 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-01-16 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-16 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-10 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-18 Ordinarie utdelning AZA 8.00 SEK
2013-04-17 Årsstämma 2013
2013-04-17 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-01-17 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-11 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-11 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-20 Ordinarie utdelning AZA 10.00 SEK
2012-04-19 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-19 Årsstämma 2012
2012-01-19 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-13 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 Ordinarie utdelning AZA 9.50 SEK
2011-04-14 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-01-20 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-14 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-09 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-22 Ordinarie utdelning AZA 8.00 SEK
2010-04-21 Årsstämma 2010
2010-04-21 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-01-20 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-16 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-10 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-22 Ordinarie utdelning AZA 6.00 SEK
2009-04-21 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-21 Årsstämma 1
2008-04-16 Ordinarie utdelning AZA 6.00 SEK
2007-03-23 Ordinarie utdelning AZA 4.00 SEK
2006-04-06 Ordinarie utdelning AZA 2.00 SEK
2005-03-17 Ordinarie utdelning AZA 1.50 SEK
2004-04-01 Ordinarie utdelning AZA 1.00 SEK
2003-03-28 Ordinarie utdelning AZA 0.00 SEK
2002-04-10 Ordinarie utdelning AZA 0.00 SEK
2001-04-05 Ordinarie utdelning AZA 0.00 SEK
1993-10-07 Split AZA 1:4
2021-06-08 20:00:00

Avanza Bank AB (Avanza) har anmält sig självt till Integritetsskyddsmyndigheten för att eventuellt ha brutit mot GDPR (Dataskyddsförordningen). Avanza har sedan slutet av 2019 haft felaktiga funktioner påslagna på sajten som gjort att Facebook över en krypterad kommunikationsväg har kunnat inhämta personuppgifter från Avanzas sajt. Det handlar om personnummer, adressuppgifter och telefonnummer, men inga uppgifter om innehav.

Att funktionerna var påslagna var ett rent handhavandefel. När Avanza under en intervju med Sveriges Radio kom till insikt om detta, stängdes funktionerna omedelbart av.

Genom Avanzas handhavandefel har Facebook givits tillstånd att använda personuppgifter till att genomföra en matchning mot sina användare. Ovannämnda personuppgifter som Facebook inhämtat har varit hashade, vilket är ett slags pseudonymisering. Facebook slänger alla personuppgifter som hämtas in efter att matchning gjorts.

”Jag vill tacka Sveriges Radio som gjorde oss uppmärksam på detta och beklagar djupt det inträffade. Det viktigaste är att våra kunder enligt vår bedömning inte utsatts för risk på grund av detta. Det är ändå beklagligt att vi delat personuppgifter på ett icke korrekt sätt. Våra kunders integritet tar vi på största allvar och är något som vi ständigt arbetar med,” säger Rikard Josefson, VD Avanza.

För mer information vänligen kontakta: 
Rikard Josefson, VD, Avanza
070-206 69 55
E-post: rikard.josefson@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har närmare 1,5 miljon kunder med över 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir