03:54:48 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-09 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-14 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-27 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-27 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK
2021-04-26 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-18 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK
2020-12-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-04-09 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-01-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-10 Split BICO 1:4
2019-12-19 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK
2019-12-18 Årsstämma 2020
2019-10-24 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-26 Extra Bolagsstämma 2019
2019-07-11 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-04-10 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-12-14 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK
2018-12-13 Årsstämma 2019
2018-10-24 Bokslutskommuniké 2018
2018-07-11 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-04-11 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-01-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-12-15 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
BICO Group är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom biokonvergens och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför bolaget teknik som gör det möjligt för forskare att odla celler i 3D-miljöer, genomföra läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri.
2022-10-28 10:00:00

BICO-koncernens största ägare har nu utsett en valberedning. Bolagsstämman i BICO Group AB kommer att hållas den 9 maj 2023.

Enligt beslut på 2022 års bolagsstämma, och de senaste antagna principerna den 26 april 2021 gällande valberedningens sammansättning, ska valberedningen för BICO Group AB utgöras av fem medlemmar, varav en ska vara styrelsens ordförande. De fyra största aktieägarna som vill delta i valberedningen har rätt att utse en medlem vardera. Som förberedelse för 2023 års bolagsstämma har valberedningens medlemmar blivit utsedda, baserat på ägarstrukturen den 30 september 2022, och består av:

  • Mats Engström, utsedd av Erik Gatenholm
  • Claes Dinkelspiel, utsedd av Héctor Martínez
  • Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Carsten Browall, styrelseordförande i BICO Group AB

Valberedningen kommer att förbereda förslag inför 2023 års bolagsstämma med avseende på valet av ordförande och andra styrelseledamöter, valet av revisor, ärenden som rör arvoden, valet av ordförande för bolagsstämman och beslut som rör valberedningen.

Aktieägare som vill skicka in förslag till valberedningen före 2023 års bolagsstämma kan kontakta valberedningen via e-post till: ir@bico.com. Skriv ”Till valberedningen” i ämnesraden.

eller via brev till:
BICO Group AB
Långfilsgatan 9
412 77 Göteborg

Eventuella förslag måste inkomma skriftligen i god tid före bolagsstämman, dock senast den 10 februari 2023, för att säkerställa att förslagen kan beaktas av valberedningen.