06:37:31 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-13 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-21 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK
2024-05-20 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-14 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-10 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK
2023-05-09 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-14 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-27 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-27 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK
2021-04-26 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-18 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK
2020-12-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-04-09 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-01-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-10 Split BICO 1:4
2019-12-19 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK
2019-12-18 Årsstämma 2020
2019-10-24 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-26 Extra Bolagsstämma 2019
2019-07-11 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-04-10 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-12-14 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK
2018-12-13 Årsstämma 2019
2018-10-24 Bokslutskommuniké 2018
2018-07-11 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-04-11 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-01-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-12-15 Ordinarie utdelning BICO 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
BICO Group är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom biokonvergens och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför bolaget teknik som gör det möjligt för forskare att odla celler i 3D-miljöer, genomföra läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri.
2023-02-03 19:10:00

Valberedningen i BICO Group AB (publ) föreslår Rolf Classon till ny styrelseordförande.

Valberedningen i BICO Group AB meddelar idag att den föreslår årsstämman att välja Rolf Classon till ny styrelseordförande i bolaget. Rolf Classon är sedan april 2022 styrelseledamot i BICO Group AB. Rolf Classon är en erfaren ledare inom hälso- och sjukvårdsbranschen med många års erfarenhet i ledande positioner inom life-science. Han verkar för närvarande som vice ordförande i styrelsen för Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, ordförande i Hill-Rom Holdings Inc., samt styrelseledamot för Catalent Inc. Under sin karriär har Classon varit styrelseordförande i Tecan Group Ltd., Swedish Orphan International och ordförande i Bayer HealthCare AG:s verkställande kommitté samt styrelseledamot för Millipore Corporation.

Nuvarande styrelseordförande Carsten Browall har inför 2023 årsstämma avböjt omval.

”Vi är mycket nöjda över att kunna föreslå Rolf Classon som ny styrelseordförande för BICO och vill samtidigt tacka Carsten Browall för hans framgångsrika arbete för styrelsen och BICOs tillväxtresa sedan 2018.”

Malin Björkmo, valberedningens ordförande BICO Group AB

Valberedningen kommer i övriga delar att presentera sitt fullständiga förslag och motiverade yttrande i samband med kallelse till 2023 årsstämma.

För frågor hänvisas till:
Malin Björkmo, valberedningens ordförande
Mobil: 0705-88 99 63
E-mail: malin@bjorkmoadvisors.se

Åsa Hillsten, Senior Advisor Investor Relations, BICO Group AB
Telefon: +46 70-081 81 17
Epost: ash@bico.com