21:43:52 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
BIMobject är verksamma inom IT-sektorn. Bolaget utvecklar molnlösningar och tjänster inom bygginformationsmodellering (BIM). BIM är en internetbaserad plattform vars avsikt är att skapa en kommunikationsväg mellan arkitekter, byggbolag och ingenjörer inom byggbranschen. Produkterna säljs under separata varumärken och bolaget innehar idag verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Malmö.

Kalender

2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-05 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-06 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-09-11 Split BIM 1:2
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-11 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2018-06-08 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-02 Split BIM 1:2
2016-11-29 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-11-18 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-14 Årsstämma 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-03 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-16 Årsstämma 2015
2015-06-05 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2015-05-26 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-23 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-27 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-10 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-05 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2014-06-03 Årsstämma 2014
2014-05-27 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-23 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-29 Extra Bolagsstämma 2013
2021-08-06 08:30:00

Andra kvartalet i korthet

 • ARR i konstanta valutor uppgick till MSEK 97,4 (88,3) vid kvartalets utgång, +10%.
 • Nettoomsättning MSEK 30,3 (34,8), -13%, påverkat av lägre volymer i Services och valutaeffekter. 
 • Nettoomsättning från återkommande intäkter MSEK 23,0 (23,8), -3%, vilket utgör 76% av total nettoomsättning.
 • Rörelseresultat (EBIT) MSEK -28,2 (-17,0). Justerat för kostnader relaterade till incitamentsprogrammet “Long Term Incentive Program 2021” uppgick EBIT till MSEK -20,1.
 • Resultat per aktie SEK -0,21 (-0,16).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -27,3 (-4,2).
 • Valutaeffekter påverkade omsättningen med -10% jämfört med föregående år medan påverkan var i princip försumbar jämfört med första kvartalet.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Martin Lindh utsågs till Chief Financial Officer.
 • Högt deltagande i incitamentsprogrammet “Long Term Incentive Program 2021”, i vilket MSEK 6 investerades i teckningsoptioner av bolagets anställda.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • 100 000 publicerade produktsidor på bimobject.com.

Rapportpresentation
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen kl 14:00 CEST den 6 augusti 2021 via https://financialhearings.com/event/13747.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, investors.bimobject.com/se.

- - -

VD-ord
Tillväxten tillbaka.

Vår nya tillväxtmotor börjar ta form.
I andra kvartalet 2021 förbättrades såväl pipeline av nya affärer som försäljning och förnyelser av kontrakt. Vi har därmed fått konkreta bevis för att vår nya tillväxtmodell börjar komma på plats och ökad anledning att fortsätta investera i vår framtid.

Ytterligare ett rekordkvartal i användaraktivitet för bimobject.com
Det är ingen nyhet men ändå värt att upprepa: bimobject.com befinner sig på en fantastisk tillväxtresa. I maj passerade vi 2,5 miljoner registrerade användare, mindre än ett år efter att vi passerat 2 miljoner. Dessutom satte vi i april och maj rekord i antal nedladdningar två månader i rad, med nära 3 miljoner nedladdningar i vardera månad. Sist men inte minst nådde vi i juli, precis efter kvartalets utgång, 100 000 publicerade produktsidor på bimobject.com.

Detta kvartalet fortsatte vi utveckla och optimera den nya, fullständigt omdesignade versionen av bimobject.com. Plattformen är redan aktiv i utvalda länder, och vi ser fram mot en global lansering planerad till tredje kvartalet.

Starkt förbättrade kommersiella resultat
Under andra kvartalet fortsatte många av de positiva trenderna från första kvartalet - stark nykundsförsäljning och ännu starkare tillväxt av nya affärsmöjligheter, vilket gjorde att vår pipeline växte. Baserat på denna utveckling har vi fortsatt att växa vår organisation inom prospektering i kvartalet. I Nordamerika har vi dessutom expanderat vår säljorganisation.

Kvartalets viktigaste förbättring var dock i vår existerande affär, där förnyelsegraden förbättrades varje månad i kvartalet. Detta ser vi som en direkt effekt av de taktiska förbättringar vår Customer Success-organisation genomfört.

Omsättningen inom Services (utveckling av BIM-filer åt våra kunder) förbättrades också i kvartalet. Detta affärsområde genererar nu ett nollresultat på rörelsenivå, och det finns fortfarande plats för ytterligare kommersiella förbättringar för att öka försäljningen och marginalerna. I Nordamerika började vi nyligen erbjuda våra kunder avtal för löpande underhåll, s.k. “content-maintenance-as-a-service”. De första signalerna är väldigt positiva - våra kunder uppskattar möjligheten att låta oss som specialist överta ansvaret för deras utveckling och underhåll av BIM-filer, framförallt då det dessutom sker till en förutsägbar kostnad. Förutom att bidra till merförsäljning ser vi att denna tjänst stärker kundrelationerna och samtidigt säkerställer att våra användare har tillgång till uppdaterade och högkvalitativa BIM-filer.

Investeringar i vår framtid
I andra kvartalet inleddes även två långsiktigt viktiga initiativ:

 1. Genom genomförandet av “Long Term Incentive Program 2021” har vi skapat ett kraftfullt incitamentsprogram som hjälper oss att behålla nyckelpersoner genom att belöna de som stannar och bidrar till bolagets långsiktiga tillväxt.
 2. Vi har även sjösatt ett omfattande utvecklingsprogram för försäljningsorganisationen. Detta program kommer ge dem en gemensam, modern grund för effektiv distansförsäljning och hjälpa oss att skala upp organisationen snabbare.

Även om dessa initiativ har påverkat vår lönsamhet på kort sikt är jag övertygad om att timingen är rätt: de är attraktiva investeringar för våra aktieägare då de hjälper oss att bygga en starkare grund för vår framtida tillväxt.

Carl Silbersky
VD