22:16:23 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
BIMobject är verksamma inom IT-sektorn. Bolaget utvecklar molnlösningar och tjänster inom bygginformationsmodellering (BIM). BIM är en internetbaserad plattform vars avsikt är att skapa en kommunikationsväg mellan arkitekter, byggbolag och ingenjörer inom byggbranschen. Produkterna säljs under separata varumärken och bolaget innehar idag verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Malmö.

Kalender

2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-05 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-06 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-09-11 Split BIM 1:2
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-11 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2018-06-08 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-02 Split BIM 1:2
2016-11-29 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-11-18 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-14 Årsstämma 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-03 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-16 Årsstämma 2015
2015-06-05 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2015-05-26 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-23 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-27 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-10 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-05 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2014-06-03 Årsstämma 2014
2014-05-27 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-23 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-29 Extra Bolagsstämma 2013
2021-05-04 08:30:00

Kvartal 1: Jan - Mar 2021

  • Nettoomsättning MSEK 28,5 (35,8), -21%. Nettoomsättning inom Platform MSEK 24,4 (23,8), +3%.
  • ARR i konstanta valutor* uppgick till MSEK 95,8 (83,6), +15%, vid rapportperiodens slut.
  • EBIT MSEK -17,6 (-25,7), motsvarande en EBIT-marginal om -62% (-72%).
  • Resultat per aktie SEK -0,09 (-0,22).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -12,1 (-13,6).

 Fr.o.m. detta kvartal har nyckeltalet ARR omdefinierats för att bättre spegla bolagets underliggande utveckling. För mer information, vänligen se avsnittet “Definitioner” i kvartalsrapporten.

Väsentliga händelser under kvartalet
BIMobject meddelar att dess CFO, Alexander Dahlquist, kommer att lämna bolaget.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
Martin Lindh utses till ny CFO, med tillträde 17 maj 2021.

Rapportpresentation
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen kl 14:00 CEST den 4 maj 2021.
https://financialhearings.com/event/13746

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, investors.bimobject.com.

- - -

VD-ord
På väg tillbaka.

Efter ett år av omställning har vi stakat ut vägen mot tillväxt.

I över ett år har jag och mitt team arbetat oavbrutet för att vända BIMobject till uthållig, lönsam tillväxt. Mätt över den senaste 12-månadersperioden har vi nu skurit rörelsekostnaderna med 75 MSEK på bara ett år och fullständigt transformerat vår organisation.

Men jag förstår frustrationen hos de aktieägare som hade önskat sig att se tillväxt redan detta kvartal. Vi kan leverera förutsägbar, hållbar tillväxt och vi kommer att göra det. Riktningen är satt, men genomförandet tar tid.

Stark nykundsförsäljning
Under Q1 gjorde vi stora framgångar i vårt kommersiella genomförande. Antalet säljmöten med nya kunder steg till rekordnivåer, drivet av vår digitala och effektiva säljmodell. Detta drev i sin tur nyförsäljningen och februari och mars var några av de starkaste månaderna vi haft från ett säljperspektiv.

I januari utsågs David Kullander, tidigare Chief Marketing Officer, till Chief Revenue Officer. David har redan rekryterat ledare till säljorganisationen med stark bakgrund inom SaaS och börjat skala upp säljteamet i de marknader där vi ser en bra utveckling.

Bakom siffrorna
För att särskilja vår kommersiella utveckling från våra rapporterade siffror är det ett antal saker jag vill förklara i mer detalj:

  • Nettoomsättningen minskade med 21% jämfört med föregående år på grund av en skarp minskning inom tjänster (Services). COVID-19 dämpade inflödet av nya ordrar under 2020, och vår orderbok är därför låg även om försäljningen börjat vända upp.
  • Inom Platform växte nettoomsättningen med 3% jämfört med föregående år men minskade jämfört med föregående kvartal. Det förklaras av att avtalet om USD 1 miljon i garanterade årliga licensintäkter från vårt japanska joint venture löpt ut, vilket delvis balanseras av USD 500 000 i årliga licensintäkter från vårt nyligen etablerade joint venture i Thailand och löpande intäktsdelning i Japan.
  • Våra underliggande årligen återkommande intäkter (ARR) växte 15% jämfört med föregående år, men stod still i kvartalet. I kvartalet kunde vi öka priserna hos en stor andel av våra kunder, och åtgärda situationen med fördröjda avtalsförnyelser från Q4. Tyvärr balanserades detta ut av COVID-19-relaterade nedgraderingar hos Premium-kunder i Nordamerika och kundförluster relaterade till vårt franska dotterbolag som vi omstrukturerade i fjärde kvartalet.

Nästa nivå av vårt erbjudande
Nu när nyförsäljningen studsar tillbaka är en viktig prioritet att växa med existerande kunder. För att kunna fortsätta öka intäkten per kund behöver vi fortsätta utveckla vårt värdeerbjudande för tillverkarna så att vi kan ta en större andel av deras marknadsbudget.

I kvartalet lanserade vi den första versionen av ett nytt, helt omdesignat bimobject.com som har fått mycket positiva omdömen från användarna. Vi gjorde också omfattande förbättringar av andra delar i vårt erbjudande, som att lansera en smartare och mer intuitiv version av vårt administrationsverktyg Company Admin och en uppsättning förbättringar av Insights, vårt analysverktyg.

Det finns en massiv möjlighet för innovation, både i BIMobjects erbjudande och i vår bransch som helhet, och det är den riktningen vi stakar ut nu. 

Och vi är inte ensamma - i februari upprättade USAs National Institute of Building Sciences ett nytt National BIM Program med målet att skapa en gemensam uppsättning standarder för att påskynda innovationen och öka hållbarheten i USAs byggindustri.

Carl Silbersky
VD