21:19:47 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
BIMobject är verksamma inom IT-sektorn. Bolaget utvecklar molnlösningar och tjänster inom bygginformationsmodellering (BIM). BIM är en internetbaserad plattform vars avsikt är att skapa en kommunikationsväg mellan arkitekter, byggbolag och ingenjörer inom byggbranschen. Produkterna säljs under separata varumärken och bolaget innehar idag verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Malmö.

Kalender

2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-05 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-06 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-09-11 Split BIM 1:2
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-11 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2018-06-08 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-02 Split BIM 1:2
2016-11-29 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-11-18 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-14 Årsstämma 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-03 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-16 Årsstämma 2015
2015-06-05 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2015-05-26 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-23 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-27 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-10 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-05 Ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK
2014-06-03 Årsstämma 2014
2014-05-27 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-23 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-29 Extra Bolagsstämma 2013
2022-01-31 14:56:00

BIMobject har ingått ett avtal om att förvärva 51% av aktierna i Greenstone Holding AB, företaget bakom Prodikt (www.prodikt.com), en ledande onlineplattform för livscykelanalys inom byggindustrin. Som en del av transaktionen kommer BIMobject också att investera ytterligare 20 MSEK för att finansiera Prodikts fortsatta internationella tillväxt.

Hållbart byggande - en global megatrend
Enligt International Energy Agency (IEA) står byggindustrin för 38 % av de globala CO2-utsläppen. För att uppnå ett byggnadsbestånd med netto noll koldioxidutsläpp till 2050 uppskattar IEA att direkta CO2-utsläpp från byggnader skulle behöva minska med 50 % redan till 2030, i genomsnitt 6 % per år.

Insikten att byggsektorn måste fundamentalt förändra sin miljöpåverkan har väckt ett enormt internationellt intresse för hållbart byggande från regeringar, finansmarknader och privata företag. International Finance Corporation (IFC) har utsett gröna byggnader som en av de största globala investeringsmöjligheterna under det kommande decenniet.

Prodikt - en hållbarhetsplattform för byggindustrin
De nuvarande processerna för att dokumentera och optimera ett projekts miljöpåverkan är kostsamma, manuella och tidskrävande.

Prodikt är en hållbarhetsplattform för byggprojekt som löser tre stora problem för AEC (Architecture, Engineering, Construction)-branschen

  1. Att söka efter och jämföra produkter utifrån deras miljöpåverkan
  2. Att upprätta klimatdeklarationer och genomföra projektanalyser
  3. Att skapa miljövarudeklarationer (EPD) genom varumärket EANDO (www.eando.se

Genom investeringen kommer BIMobject och Prodikt att bilda ett strategiskt partnerskap, som kombinerar BIMobjects globala bas av byggprodukttillverkare med Prodikts marknadsledande mjukvaruplattform, med ambitionen att bygga världens ledande plattform för hållbar byggnadsdesign. BIMobjects CFO, Martin Lindh, blir ny styrelseordförande i Greenstone Holding AB.

Martin Lindh, CFO på BIMobject, kommenterar: ”BIMobject och Prodikt delar ett gemensamt mål – att hjälpa byggbranschen att bygga bättre och skapa en mer hållbar framtid. Våra företagskulturer är också mycket lika, med en stark tro på den kombinerade kraften av entreprenörskap och teknik. Jag är väldigt imponerad av hur Prodikt-teamet har byggt ett framgångsrikt mjukvaruerbjudande på mycket kort tid, och ser fram emot att arbeta tillsammans för att skala upp företaget och leverera på vårt gemensamma mål.

Rasmus Ekberg, VD och medgrundare av Prodikt, kommenterar: ”Genom Prodikt får användarna kvalitativ och heltäckande information om både projektets och de enskilda byggprodukternas klimatpåverkan. Plattformen ger också en tydlig översikt av nivån på cirkularitet och hälsoaspekterna hos de material som används. BIMobjects investering i vårt företag och vårt partnerskap kommer att stärka båda företagen och ge AEC-branschen förmågan att designa mer hållbart.

Om transaktionen
Enligt villkoren i avtalet kommer BIMobject att förvärva 51% av aktierna i Greenstone Holding AB från grundarna och investerarna genom betalning med 927 062 BIMobject-aktier. Vidare kommer BIMobject att investera 20 MSEK i Greenstone Holding AB genom en riktad nyemission. Under förutsättning att Greenstone Holding AB når vissa finansiella mål vad gäller totala intäkter och årligen återkommande intäkter (ARR) för åren 2022-2026, kan säljarna erhålla ytterligare kontant tilläggsköpeskilling, dock inte överstigande 14,6 MSEK totalt.

BIMobject räknar med att transaktionen avslutas i mars 2022. Efter transaktionen kommer Greenstone Holding AB att konsolideras som ett dotterbolag i BIMobjects finansiella rapportering men fortsätta att verka som en separat affärsenhet.