02:28:46 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 X-dag ordinarie utdelning BINERO 0.00 SEK
2024-05-07 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-01 Extra Bolagsstämma 2024
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-05 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-08 X-dag ordinarie utdelning BINERO 0.00 SEK
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 15-10 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 X-dag ordinarie utdelning BINERO 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 X-dag ordinarie utdelning BINERO 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-16 X-dag ordinarie utdelning BINERO 8.50 SEK
2020-04-15 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-10 X-dag bonusutdelning BINERO 3
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 X-dag ordinarie utdelning BINERO 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning BINERO 0.00 SEK
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 X-dag ordinarie utdelning BINERO 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 X-dag ordinarie utdelning BINERO 0.00 SEK
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 X-dag ordinarie utdelning BINERO 0.00 SEK
2015-05-20 Årsstämma 2015
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-06 Extra Bolagsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-30 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-14 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-09 X-dag ordinarie utdelning BINERO 0.00 SEK
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-08 Årsstämma 2014
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-13 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-27 Extra Bolagsstämma 2013
2013-06-18 Split BINERO 100:1
2013-05-10 Kvartalsrapport 2013-Q1
2012-11-08 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-26 Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-15 Årsstämma 2012
2012-05-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Extra Bolagsstämma 2011
2011-11-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 X-dag ordinarie utdelning BINERO 0.00 SEK
2011-05-12 Årsstämma 2011
2011-05-01 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-28 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-11 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-17 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-12 X-dag ordinarie utdelning BINERO 0.00 SEK
2010-05-11 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-17 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-17 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-26 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-14 Årsstämma 1
2009-05-14 Kvartalsrapport 2009-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriIT-konsult & onlinetjänster
Binero Group är verksamt inom IT-sektorn. Bolaget är en leverantör av digitala infrastrukturtjänster för små- och medelstora företagskunder. Bolagets erbjudande inkluderar bland annat utveckling och hantering av företags IT-infrastruktur samt en egen publik molntjänst, så kallad IaaS (infrastructure as a service). Störst verksamhet återfinns runtom den nordiska marknaden, med huvudkontor i Bromma.
2024-02-02 08:50:00

Binero Group AB (publ) org.nr 556264-3022 (”Bolaget”), har idag tillträtt samtliga aktier i Infrateq Group Holding AB (”Infrateq”) genom erläggande av 82 477 093 nyemitterade aktier i Binero (”Vederlagsaktierna”). Binero och Infrateq bildar tillsammans en större koncern specialiserad inom tekniska tjänster riktade mot företag och organisationer i Norden. För mer detaljerad information om förvärvet hänvisas till Bolagets pressmeddelanden från den 21 december 2023 samt den 24 januari 2024, vilka tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.binero.com.

Emissionen av Vederlagsaktierna beslutades på extra bolagsstämma den 1 februari 2024 och medför en ökning av antalet aktier från 34 697 325 aktier till 117 174 418 aktier samt att aktiekapitalet ökar med 123 715 639,5 kronor från 52 045 987,5 kronor till 175 761 627 kronor, innebärande en utspädning om cirka 70 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Binero i samband med transaktionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Carl-Magnus Hallberg, styrelseordförande i Binero Group AB (publ)
Mobil 073-506 60 00

Stefan Andersson, VD Binero Group
Mobil 070-925 47 10