11:17:48 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-02-19 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-06 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Bio-Works Technologies är verksamt inom bioteknik. Bolaget utvecklar produkter som separerar och renar molekyler vid framställning av läkemedel. Teknologin baseras på kromatografi som har som avsikt att hantera läkemedelssubstansen. Kunderna återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via distributionspartners och till bolag inom läkemedelsindustrin, samt forskningsinstitut och universitet. Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
2023-10-09 09:15:00

Nettoomsättningen minskade med 5% under tredje kvartalet och uppgick till 6,8 MSEK (7,2). Efter tre kvartal uppgick Bio-Works omsättning 2023 till 28,8 MSEK (25,3), en ökning med 14% jämfört med föregående år.

Tredje kvartalet i korthet:

  • Nettoomsättningen minskade med 5 procent till 6,8 MSEK (7,2)
  • Orderingången minskade med 77 procent till 2,8 MSEK (12,0).
  • Orderstocken uppgick vid periodens utgång till 11,5 MSEK.
  • Banktillgodohavanden uppgick vid periodens utgång till 25,6 MSEK.

Bio-Works VD, Jonathan Royce, kommenterade: "Det tredje kvartalet 2023 har varit en besvikelse. Förväntade order har försenats eftersom kunderna är mer fokuserade på rörelsekapital och mindre bekymrade över utmaningar i leveranskedjan.

Vi tror att marknaden gradvis kommer att återhämta sig under första halvåret 2024, och den grundläggande och långsiktiga tillväxtpotentialen inom biotekniksektorn är fortsatt hög i och med ny teknik och ouppfyllda patientbehov. Mitt fokus är nu på att stödja säljorganisationen i att omvandla lovande prospekt till order. Samtidigt kommer vår CFO, Arne Hauge, att arbeta för att de åtgärder som tidigare aviserats ska resultera i en effektivare organisation och minska de operativa kostnaderna.

Bio-Works kunder fortsätter att ge våra produkter och tjänster höga betyg, vilket positionerar oss väl när marknadsåterhämtningen sker, säger Royce.