09:45:59 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-02-19 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-06 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Bio-Works Technologies är verksamt inom bioteknik. Bolaget utvecklar produkter som separerar och renar molekyler vid framställning av läkemedel. Teknologin baseras på kromatografi som har som avsikt att hantera läkemedelssubstansen. Kunderna återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via distributionspartners och till bolag inom läkemedelsindustrin, samt forskningsinstitut och universitet. Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
2023-08-18 08:00:00

Nettoomsättningen ökade med 22% till 22,1 MSEK med god tillväxt i Europa och Nordamerika

Halvåret i korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 22 % till 22,1 MSEK (18,1) med god tillväxt i Europa och Nordamerika, men lägre försäljning i Asien på grund av ett oregelbundet ordermönster hos Bio-Works största kund i regionen
  • Orderingången minskade med 28 % till 15,9 MSEK (22,2).
  • Resultatet första halvåret blev -28,8 MSEK (-23,5 MSEK), en försämring med 23 %
  • Resultat per aktie i första halvåret uppgick till -0,81 SEK (-0,66).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -26,4 MSEK (-27,1).
  • Banktillgodohavanden uppgick till 43 MSEK (79,9) vid periodens slut.

Satsning på högförädlade produkter driver tillväxt för Bio-Works
Bio-Works fokus på högförädlade, differentierade produkter fortsätter att ge utdelning och vi såg försäljningen öka med 22 % under det första halvåret 2023, jämfört med samma period föregående år.

Försäljningstillväxten drivs främst av de högförädlade produkterna i vår portfölj: GoBio förpackade kolonner, kundanpassade resiner och affinitetsresiner.

Vi är fortsatt övertygade om att samtidigt som marknaden för biologiska terapier diversifieras, kommer behovet av diversifierade reningslösningar att fortsätta växa. Det här är en trend som gynnar Bio-Works med tanke på vårt starka kundfokus och flexibilitet.

Ur ett regionalt perspektiv växte de nordamerikanska och europeiska marknaderna med över 30 %. Asien minskade under perioden, främst beroende på ett litet antal stora kunder med oregelbundna beställningsmönster.

Tecken på återhämtning efter en period med svagare efterfrågan
Efter en period av anmärkningsvärd tillväxt har hela bioprocessmarknaden mötts av motvind under första halvåret. Detta beror på två makrofaktorer.

  1. Många läkemedelsbolag återanpassar storleken på sina lager efter en period av ökad lagerhållning.
  2. En svagare kapitalmarknad (dvs låg tillgång till privat finansiering och en avvaktande offentlig marknad) har satt många kliniska projekt på paus. Mindre klinisk tillverkning innebär färre uppskalningsprojekt och en svagare efterfrågan på råvaror, som till exempel kromatografi resiner.

En färsk undersökning bland leverantörer visar tydligt vidden av dessa faktorer: Leverantörer av "Råvaror och förbrukningsvaror" uppskattar den genomsnittliga årliga tillväxttakten för 2023 till 13,8 %, en minskning från 27,0 % 2022.
Den svagare efterfrågan återspeglas i vår orderingång som minskade med 28 % jämfört med samma period förra året.

Med det sagt, ser vi tecken på att andra halvan av 2023 kan lägga grunden för en branschomfattande återhämtning. Ett ökat antal börsintroduktioner, förvärv och framgångsrika kliniska prövningar signalerar en sund start på andra halvåret.

Som exempel kan nämnas att FDA:s Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) har meddelat att de nu kommer att ge genombrottsstatus till alla kvalificerade Advanced Therapeutic Medicinal Products (ATMP:er). Ett initiativ designat för att sporra branschen för att underlätta ett stort patient-behov av terapier inom sällsynta sjukdomar där terapier inte finns eller behöver bli mera effektiva.

Den fundamentala och långsiktiga tillväxtpotentialen i biotekniksektorn är fortsatt mycket god i och med ny teknologi och icke tillfredsställda patientbehov.

Ökat fokus på kostnadskontroll
I maj tillkännagav Bio-Works ett kostnads-besparingsinitiativ utformat för att förlänga livslängden på bolagets kapitaltillgångar och för att säkerställa att företaget når lönsamhet 2024. Detta program förväntas spara 13 MSEK årligen utan att nämnvärt påverka företagets tillväxtpotential under de kommande 18 månaderna. Vår implementering av programmet går enligt plan.

Vår strategi för att uppnå lönsamhet är oförändrad. Bio-Works fokus är att fortsätta driva stark försäljningstillväxt på en långsiktigt attraktiv marknad samtidigt som kassaflödet förbättras.

Tack för ditt fortsatta förtroende och stöd.

Tillsammans fortsätter vi resan mot lönsamhet.

Jonathan Royce
Verkställande direktör
Bio-Works Technologies AB